Groningen Centre for Law and Governance

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance

 1. 2007
 2. Herweijer, M. (2007). Inquiries into the quality of administrative decision-making. In K. J. de Graaf, J. H. Jans, A. T. Marseille, & J. de Ridder (Eds.), Quality of Decision-Making in Public Law (pp. 13 - 27). Groningen: Europa Law Publishing.
 3. Winter, H. B., Middelkamp, A., & Herweijer, M. (2007). Klagen bij bestuursorganen: Evaluatieonderzoek naar de klachtbehandeling door bestuursorganen. (Derde evaluatie van de algemene wet bestuursrecht). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 4. Stolte, B. H. (2007). Law for Founders. In M. Mullett (Ed.), Founders and Refounders of Byzantine Monasteries. [Belfast Byzantine Texts and Translations, 6.3] (pp. 121 - 139). Belfast: Belfast Byzantine Enterprises.
 5. Stolte, B., & Sirks, A. J. B. (2007). N. van der Wal: interview met een tekstbezorger van Byzantijnse rechtsbronnen, In T. van Veen (Ed.), Prominenten kijken om: achttien rechtsgeleerden uit de Lage Landen over leven, werk en recht (pp. 331-346). (Pro memorie; Vol. 6, No. 1-2). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 6. Stolte, B. (2007). P. Pestman: interview met een papyroloog tussen mens en recht in het oude Egypte. In T. Veen (Ed.), Prominenten kijken om : achttien rechtsgeleerden uit de Lage Landen over leven, werk en rech (pp. 347-359). (Pro memorie; Vol. 6, No. 1-2). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 7. Deetman, W. J., & Herweijer, M. (2007). Rechtspraak is kwaliteit. Den Haag: Commissie evaluatie modernisering rechterlijke organisatie, Ministerie van Justitie.
 8. Bex, F. J., Van den Braak, S. W., Van Oostendorp, H., Prakken, H., Verheij, B., & Vreeswijk, G. (2007). Sense-Making Software for Crime Investigation: How to Combine Stories and Arguments? In M. M. Dastani, & E. de Jong (Eds.), Proceedings of the 19th Belgian-Dutch Conference on Artificial Intelligence (pp. 311-312)
 9. 2006
 10. Munneke, S. A. J. (2006). Begrippen. In S. E. Zijlstra, & C. J. Bax (Eds.), Wetgevingsleer in theorie en praktijk (pp. 43 - 74). Amsterdam: Vrije Universiteit.
 11. Herweijer, M., & Lunsing, J. R. (2006). Besluitenguillotine. Hoe kan het lokaal bestuur een referendum winnen. (20 ed.) Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
 12. Munneke, S. A. J., (2006). Bijzondere persoonsgegevens, correctierecht. (Ooststellingwerf), No. 87, Mar 16, 2005. (Gemeentestem; Vol. 2006, No. 7253).
 13. Bex-Reimert, V. M. (2006). Een tekort aan afstemming of een gebrek aan specialiteit? In K. J. Graaf, A. T. Marseille, & H. B. Winter (Eds.), Op tegenspraak (pp. 145 - 154). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 14. Herweijer, M., Klijn, A., & de Ruiter, J. (2006). Evaluatie ASV 2004. Assen: Provincie Drenthe.
 15. Scholten, J. (2006). Jaarrekeninglezen Beroepsopleiding advocatuur. In Jaarrekeninglezen Beroepsopleiding advocatuur (pp. 11 - 81). (Boom Juridische praktijkboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 16. Geerts, P. (2006). Kroniek enquêterecht 2005. In Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2005-2006 (pp. 9). Kluwer.
 17. Munneke, S. A. J. (2006). Ruim baan voor het schorsings- en vernietigingsrecht, en een beetje voor de rechter! In K. J. de Graaf, A. T. Marseille, & H. B. Winter (Eds.), Op tegenspraak (pp. 133 - 143). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 18. Stolte, B. H. (2006). Some Recent Developments in Byzantine Legal History. In www.byzantinecongress.org.uk/paper/III/III.1 Stolte.pdf (pp. 1 - 7)
 19. Herweijer, M. (2006). Statistiek voor betere bestuursbesluiten. In Gemeentelijke personeelsbeleid (losbl.) (pp. C1195-1 - C1195-6). Deventer: Kluwer.
 20. Geerts, P., & van der Kooij, P. A. C. E. (2006). Wetgeving intellectuele eigendom. (7 ed.) Sdu Uitgevers.
 21. Herweijer, M. (2006). What's the trouble with stories? In K. J. Graaf, A. T. Marseille, & H. B. Winter (Eds.), Op tegenspraak (pp. 63 - 86). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 22. 2005
 23. Stolte, B. H. (2005). Balancing Byzantine Law. In B. H. Stolte (Ed.), Fontes Minores (Vol. XI, pp. 57-75). (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte; Vol. 26). Frankruft am Main: Löwenklau Gesellschaft E.V., Frankfurt.
 24. Lokin, J. H. A. (2005). Een verdwenen inleidingsconstitutie. In Ex iusta causa traditum, Essays in honour of Eric H. Pool (pp. 229 - 235). Pretoria: Fundamina.
 25. Scholten, J. (2005). Hoofdstuk 1 t/m 4. In P.R. de Geus, C. Klumper, & J. Scholten (Eds.), Jaarrekeninglezen voor juristen (Boom Juridische praktijkboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 26. Herweijer, M., & Noordam, F. M. (2005). Inleiding. In M. Herweijer, A. T. Marseille, F. M. Noordam, & H. B. Winter (Eds.), Alles in één keer goed (pp. 1 - 11). Deventer: Kluwer.
 27. Stolte, B. (2005). Inleiding. In Corpus iuris civilis edd. G.C. Gebauer-G.A. Spangenberg, I, Institutiones et Digesta, Göttingen 1776, reprinted (pp. v-xvii). (Ius commune : Rechtstradition der Europäischen Länder. Historia et interpretatio fontium iuris ; Vol. 3). Frankfurt am Main: Vico Verlag.
 28. Herweijer, M., & Noordam, F. M. (2005). Inleiding. In M. Herweijer (Ed.), Alles in één keer goed: juridische kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming (pp. 1-11). Deventer: Wolters Kluwer.
 29. Lokin, J. H. A. (2005). Is Tribonianus daadwerkelijk consul geweest? In Inter Alia, Opstellen en andere bijdragen aangeboden aan Dr. Marijke van de Vrugt (pp. 137 - 141)
 30. Herweijer, M. (2005). Management by speech. In Gemeentelijk personeelsbeleid (losbl.) (pp. B 1253-1 - B 1253-11)

ID: 33821