Groningen Centre for Law and Governance

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance

 1. 2014
 2. van Rossem, J. (2014). Soevereiniteit en pluralisme. (Subreeks Grondslagen van de EU ed.). Kluwer.
 3. Basheska, E. (2014). The good neighbourliness principle in EU law. [S.n.].
 4. 2013
 5. 2012
 6. Ancery, A. G. F. (2012). Ambtshalve toepassing van EU-recht. [S.n.].
 7. O'Donoghue, A. M. (2012). Norms of constitutionalism in the international constitutionalisation debate. University of Groningen.
 8. 2008
 9. de Jong, H. (2008). Stephanus en zijn digestenonderwijs. Boom Juridische uitgevers.
 10. 2006
 11. 2005
 12. 1996
 13. 1995
 14. 1991
 15. 1987
 16. Meijering, R. (1987). Literary and Rhetorical Theories in Greek Scholia. Egbert Forsten.
 17. 1973
Previous 1 2 3 Next

ID: 33821