Faculty of Arts

University of Groningen > Faculty of Arts

 1. 1989
 2. Krul, W., van der Lem, A., & Hanssen, L. (Eds.) (1989). J. Huizinga, Briefwisseling I. [Utrecht]: Uitgeverij L J Veen.
 3. Hacquebord, L., Leinenga, J. R., & Korte, K. D. (1989). Nederlanders in de poolwinter. Groningen: s.n.
 4. Kuiper, Y., & Zwier, G. J. (1989). Over veldwerk en antropologie als wetenschap: Nawoord. In G. J. Zwier (Ed.), Antropologen te velde: De cultuurschok van de veldwerker (third ed., pp. 161-178). Bornmeer.
 5. Datema, C., Regtuit, R. F., & Tevel, J. M. (1989). Paasfeest. Vroegchristelijke preken uit de paastijd (Vertaling in het Nederlands). (2 ed.) Kampen: Uitgeverij Kok.
 6. Jongman, W., & Dekker, R. (1989). Public intervention in the food supply in pre-industrial Europe. In P. Halstead, & J. O'Shea (Eds.), Bad year economics: Cultural responses to risk and uncertainty (pp. 114-122). (New directions in archaeology). Cambridge: Cambridge University Press.
 7. de Jong, J. L. (1989). Religieuze hervormingen en religieuze kunst. In Visuele kunsten: Cursusdeel 3, Kunstge­schiedenis van de nieuwe tijd (pp. 111-137). Heerlen: Open University Press.
 8. de Jong, J. L. (1989). Renaissance Representations of Cupid and Psyche: Apuleius versus Fulgentius. In H. Hofmann (Ed.), Groningen Colloquia on the Novel, II (pp. 75-87). Groningen: Forsten.
 9. de Jong, J. L. (1989). “Tot meerder naeukeurigheit”: De ruïnes van Persepolis in prent gebracht. In H. Sancisi-Weerdenburg (Ed.), Persepolis en Pasargadae in wisselend perspectief: Iraanse oudheden beschreven en getekend door Europese reizigers (pp. 43-61). Groningen/Leiden.
 10. Bosch, C. (1989). Vrouwencultuur. In H. d'Ancona, & A. Kloosterman (Eds.), Vrouwenlexicon: Tweehonderd jaar emancipatie van A tot Z Utrecht: Het Spectrum.
 11. Huisman, G. C., & Santing, C. (1989). Wessel Gansfort en het Noordelijk Humanisme. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Universiteitsbibliotheek.
 12. 1988
 13. NOOTEBOOM, SG., & VANDERVLUGT, MJ. (1988). A SEARCH FOR A WORD-BEGINNING SUPERIORITY EFFECT. Journal of the Acoustical Society of America, 84(6), 2018-2032.
 14. van Maanen, J., & Wendel, C. (1988). Klassieke Muziek. d'Arts, 1(4), 37-44.
 15. Wakker, G. (1988). Λόγος in het vroeg-Griekse epos. In A. M. van Erp Taalman Kip, D. den Hengst , & J. J. L. Smolenaars (Eds.), Propemptikon. Afscheidsbundel W.J.H.F. Kegel (pp. 59-63). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 16. Jongman, W. (1988). Adding it up. In Pastoral economies in classical antiquity (pp. 210-212). (Supplementary volume, Proceedings; Vol. 14). Cambridge : Cambridge Philological Society.
 17. Bakker, F. J. (1988). Bedelorden en Begijnen in de stad Groningen tot 1594. Groningen: s.n.
 18. MacDonald, A. A. (1988). Chaucer's "Man of Law's Tale" 847: A Reconsideration. Chaucer review, 22(3), 246-249.
 19. Verleun-van de Vriesenaerde, J. (1988). Conrad Criticism: 1965 - 1985. s.n.

ID: 8005