Faculty of Arts

University of Groningen > Faculty of Arts

 1. 2015
 2. Hendriksen, M. M. A. (2015). Elegant Anatomy: The Eighteenth-Century Leiden Anatomical Collections. (History of Science and Medicine Library; Vol. 47). Martinus Nijhoff/Brill.
 3. Moe, B., Hanssen, S. A., Gabrielsen, G. W., & Loonen, M. (2015). Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesieanlegg ved Ny-Ålesund: Årsrapport for 2014. (NINA Rapport ; Vol. 1140). Trondheim: Norsk institutt for naturforskning.
 4. Thurley, S., Busquin, P., Spek, M., Brandt-Grau, A., Clausse, G., Gustafsson, C., ... Mallouchou-Tufano, F. (2015). Getting cultural heritage to work for Europe. Report of the Horizon 2020 Expert Group on Cultural Heritage. Brussels. Brussels: European Commission. https://doi.org/10.2777/745666
 5. de Langen, G., & Nicolay, J. (Eds.) (2015). Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp: Archeologische sporen rondom een terpnederzetting. (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 97). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
 6. Smeets, E., van Bleek, M., & Derks, G. (2015). Handreikingen Historische Buitenplaatsen en Landgoederen. Voor eigenaren en overheden. Gelders Genootschap.
 7. Pam, M., Renders, J., & Schreuders, P. (Eds.) (2015). Het motorzijspan van Willem Frederik Hermans. Amsterdam: Mokken Boeken.
 8. Valdivia, P. (Ed.) (2015). Impresiones y paisajes by Federico García Lorca. (Letras de Plata). New York: Digitalia.
 9. de Boer, D., Duisterwinkel, J., & Jongen, L. (Eds.) (2015). In het water gevonden: Het Amersfoortse Mirakelboek naar het handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 8179-8180 . (Middeleeuwse Studies en Bronnen; Vol. 155). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 10. Gielen, P. (Ed.) (2015). Interrupting the City: Constitutions of the Public Sphere. (Arts in Society). Amsterdam: Valiz.
 11. Brontsema, E. (2015). Jaarverslag over het jaar 2014. Bureau Groninger Taal en Cultuur, RUG.
 12. Wijfjes, H., & Bardoel, J. (Eds.) (2015). Journalistieke cultuur in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 13. Gielen, P. (Ed.) (2015). Koniec Kultury Koniec Europy: O Fundamentach Polityi. Bec Zmiana.
 14. Smeets, E., & van Bleek, M. (2015). Landgoed Zwaluwenburg. Cultuurhistorische analyse en visie. Arnhem: Gelders Genootschap.
 15. Spek, M., Elerie, H., Bakker, J., & Noordhoff, I. (Eds.) (2015). Landschapsbiografie van de Drentsche Aa. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 16. Dekker, A. (2015). Leven op krediet. Anton Kröller (1862-1941). Amsterdam: Prometheus Bert Bakker.
 17. Arnoldussen, S., & Ball, E. A. G. (Eds.) (2015). Metaaltijden 2: bijdragen in de studie van de metaaltijden. (Metaaltijden. Bijdragen in de studie van de metaaltijden). Leiden: Sidestone press.
 18. Gielen, P., & Dockx, N. (Eds.) (2015). Mobile Autonomy: Exercises in Artists' Self-Organization. Amsterdam: Valiz.
 19. Gielen, P. (Ed.) (2015). No Culture, No Europe: On the Foundation of Politics. (1 ed.) Amsterdam: Valiz.
 20. Kuiper, Y., Bijleveld, N., & Dronkers, J. (Eds.) (2015). Nobilities in Europe in the Twentieth Century: Reconversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation. Leuven: Peeters - Groningen Studies in Cultural Change.
 21. van Popta, Y., & Spiekhout, A. (2015). Op zoek naar kastelen in het Hunzedal: Archeologisch booronderzoek nabij Zuidlaren. (22 ed.) (Grondsporen; No. 22). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 22. Drijvers, J. W., den Boeft, J., den Hengst, D., & Teitler, H. C. (2015). Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXX. (Philological and Historical Commentaries on Ammianus Marcellinus). Leiden/Boston: Brill.
 23. Zwiers, M. (2015). Senator James Eastland: Mississippi's Jim Crow Democrat. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
 24. Lijster, T., Gielen, P., Sonderegger, R., & Milevska, S. (Eds.) (2015). Spaces for Criticism: Shifts in Contemporary Art Discourses. Valiz.
 25. Gielen, P. (2015). The Murmuring of the Artistic Multitude: Global Art, Politics and Post-Fordism. (3 ed.) (Antennae). Amsterdam: Valiz.
 26. Meijer Drees, M., & de Leeuw, S. (2015). The Power of Satire. (Topics in Humor Research). Amsterdam: John Benjamins Publishers.
 27. Gibson, C. (2015). The Voice of the People: Hamish Henderson and Scottish Cultural Politics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 28. van Popta, Y., & Arnoldussen, S. (2015). Van peilschaal tot steenfabriek: cultuurhistorische elementenkaart uiterwaarden rivierengebied. (21 ed.) (Grondsporen; No. 21). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen. https://doi.org/10.17026/dans-zx3-t2cy
 29. de Ruiter, P., de Vries, J., de Groot, M., & Jobse, J. (Eds.) (2015). Van sintels vuurwerk maken: Kunstkritiek en moderne kunst 1905-1925. (Kunstkritiek in Nederland 1885-2015; Vol. 5), (Art criticism in the Netherlands 1885-2015; Vol. 5). Rotterdam: nai010.
 30. Fritz-Jobse, J., Schreuder, C., de Ruiter, P., & Ebbink, H. (Eds.) (2015). What's Happening? Neo-avant-garde en de Nederlandse kunstkritiek 1958-1975. (Kunstkritiek in Nederland 1885-2015; Vol. 6), (Art criticism in the Netherlands 1885-2015; Vol. 6). Rotterdam: nai010.
 31. Smedinga, R., Biehl, M., & Kramer, F. (Eds.) (2015). 12th SC@RUG 2015 proceedings: Student Colloquium 2014-2015. Rijksuniversiteit Groningen. Universiteitsbibliotheek.
 32. 2014
 33. Pelgrom, J., & Stek, T. D. (Eds.) (2014). Roman Republican Colonization: New perspectives from archaeology and ancient history. (Papers of the Royal Netherlands Institute in Rome ; No. 62). rome: Palombi Editore.
 34. Almási, G., Brzeziński, S., Horn, I., Teszelszky, K., & Zarnóczki, A. (Eds.) (2014). A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks and Representations, 1541-1699 - Volume 1: Study Tours and Intellectual-Religious Relationships: Gábor Almási (ed.). (A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks and Representations, 1541-1699 ; Vol. 1). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 35. Almási, G., Brzeziński, S., Horn, I., Teszelszky, K., & Zarnóczki, A. (Eds.) (2014). A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks and Representations, 1541-1699 - Volume 2: Diplomacy, Information Flow and Cultural Exchange: Szymon Brzeziński and Áron Zarnóczki (eds.). (A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks and Representations, 1541-1699 ; Vol. 2). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 36. Almási, G., Brzeziński, S., Horn, I., Teszelszky, K., & Zarnóczki, A. (Eds.) (2014). A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks and Representations, 1541-1699 - Volume 3: The Making and Uses of the Image of Hungary and Transylvania: Kees Teszelszky (ed.). (A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks and Representations, 1541-1699 ; Vol. 3). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 37. Landman, L., Drent, M., & Zandee, D. (2014). The EU as a security provider. Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’.
 38. Tibbe, L., de Ruiter, P., & Jobse, J. (Eds.) (2014). Verstrengeling van traditie en vernieuwing: Kunstkritiek in Nederland tijdens het fin de siècle 1885-1905. (Kunstkritiek in Nederland 1885-2015; Vol. 3), (Art criticism in the Netherlands 1885-2015; Vol. 3). Rotterdam: nai010.
Previous 1...5 6 7 8 9 10 11 12 ...50 Next

ID: 8005