Faculty of Arts

University of Groningen > Faculty of Arts

 1. 2015
 2. Schietecatte, I., Noens, I., Bolckmans, C., Tops, W., & Baeyens, D. (2015). ADAPTI: Vragenlijst naar adaptieve vaardigheden voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis. Garant Publishers.
 3. Gielen, P., & van Tomme, N. (2015). Aesthetic Justice: Intersecting Artistic and Moral Perspectives. (1 ed.) (Antennae; Vol. 14), (Kunstpraktijk in de samenleving). Amsterdam: Valiz.
 4. Hermsen, I., van der Wal, M., & Peeters, J. (Eds.) (2015). Afslag Olthof. Archeologisch onderzoek naar de vroegprehistorische vindplaatsen op de locaties Olthof-Noord en Olthof-Zuid in Epse-Noord. (Rapporten Archeologie Deventer; Vol. 34). Gemeente Deventer.
 5. van Heusden, B., & Gielen, P. (2015). Arts Education Beyond Art: Teaching Art in Times of Change. (Antennae). Amsterdam: Valiz.
 6. van Hengel, G., & Stanić, B. (2015). Atentat: s one strane patnje. (Edicija Džambas). Zemun, Beograd: IP Besna kobila.
 7. Teszelszky, K., & Czibere, M. (Ed.) (2015). Az ismeretlen korona: Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás. (2 ed.) (Historia Pro Futuro; Vol. 3). Pannonhalma: Bencés Kiadó.
 8. van Boven, E. (2015). BESTSELLERS IN NEDERLAND 1900-2015. Antwerpen-Apeldoorn: Garant Publishers.
 9. Erhart, P., Heidecker, K., & Zeller, B. (2015). Chartae latinae antiquiores 108, Switzerland 11, Stiftsarchiv St. Gallen Band 9. Dietikon - Zürich: Urs Graf Verlag.
 10. Voelkner, N., Huysmans, J. (Ed.), Claudia, A., & Neal, A. (Ed.) (2015). Critical Security Methods: New Frameworks for Analysis. London: Routledge.
 11. Lijster, T., & Hartle, J. (Eds.) (2015). De kunst van kritiek: Adorno in context. (Octavo publicaties; Vol. 13). Amsterdam: Octavo.
 12. Dijkstra, A., Frieswijk, J., IJssennagger, N., Kist, M., Knottnerus, O., Koopmans, J., ... Zijlstra, H. (Eds.) (2015). De Vrije Fries: Jaarboek uitgegeven door het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur en de Fryske Akademy. (Fryske Akademy; No. 1090). Leeuwarden: Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur en de Fryske Akademy.
 13. Foley, M. (2015). Dead Kennedys: Fresh Fruit for Rotting Vegetables : the Early Years. (33 1/3). Bloomsbury Academic.
 14. Schmid, M. S., Berends, S. M., Bergmann, C., Brouwer, S. M., Meulman, N., Seton, B. J., ... Stowe, L. A. (2015). Designing research on bilingual development: behavioral and neurolinguistic experiments. (SpringerBriefs in Linguistics). Cham: Springer.
 15. Fens, R., & Arnoldussen, S. (2015). Een opgraving nabij de hunebedden D36 en D37 te Valthe. (23 ed.) (Grondsporen; No. 23). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 16. Hendriksen, M. M. A. (2015). Elegant Anatomy: The Eighteenth-Century Leiden Anatomical Collections. (History of Science and Medicine Library; Vol. 47). Martinus Nijhoff/Brill.
 17. Moe, B., Hanssen, S. A., Gabrielsen, G. W., & Loonen, M. (2015). Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesieanlegg ved Ny-Ålesund: Årsrapport for 2014. (NINA Rapport ; Vol. 1140). Trondheim: Norsk institutt for naturforskning.
 18. Thurley, S., Busquin, P., Spek, M., Brandt-Grau, A., Clausse, G., Gustafsson, C., ... Mallouchou-Tufano, F. (2015). Getting cultural heritage to work for Europe. Report of the Horizon 2020 Expert Group on Cultural Heritage. Brussels. Brussels: European Commission. https://doi.org/10.2777/745666
 19. de Langen, G., & Nicolay, J. (Eds.) (2015). Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp: Archeologische sporen rondom een terpnederzetting. (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 97). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
 20. Smeets, E., van Bleek, M., & Derks, G. (2015). Handreikingen Historische Buitenplaatsen en Landgoederen. Voor eigenaren en overheden. Gelders Genootschap.
 21. Pam, M., Renders, J., & Schreuders, P. (Eds.) (2015). Het motorzijspan van Willem Frederik Hermans. Amsterdam: Mokken Boeken.
 22. Valdivia, P. (Ed.) (2015). Impresiones y paisajes by Federico García Lorca. (Letras de Plata). New York: Digitalia.
 23. de Boer, D., Duisterwinkel, J., & Jongen, L. (Eds.) (2015). In het water gevonden: Het Amersfoortse Mirakelboek naar het handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 8179-8180 . (Middeleeuwse Studies en Bronnen; Vol. 155). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 24. Gielen, P. (2015). Interrupting the City: Constitutions of the Public Sphere. (Arts in Society). Amsterdam: Valiz.
 25. Brontsema, E. (2015). Jaarverslag over het jaar 2014. Bureau Groninger Taal en Cultuur, RUG.
 26. Wijfjes, H., & Bardoel, J. (Eds.) (2015). Journalistieke cultuur in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 27. Smeets, E., & van Bleek, M. (2015). Landgoed Zwaluwenburg. Cultuurhistorische analyse en visie. Arnhem: Gelders Genootschap.
 28. Spek, M., Elerie, H., Bakker, J., & Noordhoff, I. (Eds.) (2015). Landschapsbiografie van de Drentsche Aa. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 29. Dekker, A. (2015). Leven op krediet. Anton Kröller (1862-1941). Amsterdam: Prometheus Bert Bakker.
 30. Arnoldussen, S., & Ball, E. A. G. (Eds.) (2015). Metaaltijden 2: bijdragen in de studie van de metaaltijden. (Metaaltijden. Bijdragen in de studie van de metaaltijden). Leiden: Sidestone press.
 31. Gielen, P., & Dockx, N. (Eds.) (2015). Mobile Autonomy: Exercises in Artists' Self-Organization. Amsterdam: Valiz.
 32. Gielen, P. (2015). No Culture, No Europe: On the Foundation of Politics. (1 ed.) Amsterdam: Valiz.
 33. Kuiper, Y., Bijleveld, N., & Dronkers, J. (Eds.) (2015). Nobilities in Europe in the Twentieth Century: Reconversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation. Leuven: Peeters - Groningen Studies in Cultural Change.
 34. van Popta, Y., & Spiekhout, A. (2015). Op zoek naar kastelen in het Hunzedal: Archeologisch booronderzoek nabij Zuidlaren. (22 ed.) (Grondsporen; No. 22). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 35. Drijvers, J. W., den Boeft, J., den Hengst, D., & Teitler, H. C. (2015). Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXX. (Philological and Historical Commentaries on Ammianus Marcellinus). Leiden/Boston: Brill.
 36. Zwiers, M. (2015). Senator James Eastland: Mississippi's Jim Crow Democrat. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
 37. Lijster, T., Gielen, P., Sonderegger, R., & Milevska, S. (Eds.) (2015). Spaces for Criticism: Shifts in Contemporary Art Discourses. Valiz.
 38. Gielen, P. (2015). The Murmuring of the Artistic Multitude: Global Art, Politics and Post-Fordism. (3 ed.) (Antennae). Amsterdam: Valiz.
 39. Gibson, C. (2015). The Voice of the People: Hamish Henderson and Scottish Cultural Politics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Previous 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...48 Next

ID: 8005