Faculty of Arts

University of Groningen > Faculty of Arts

 1. 1989
 2. Huisman, G. C., & Santing, C. (1989). Wessel Gansfort en het Noordelijk Humanisme. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Universiteitsbibliotheek.
 3. 1988
 4. Rijksbaron, A., Mulder, H. A., & Wakker, G. (1988). In the footsteps of Raphael Kühner. Amsterdam: Gieben.
 5. Veen, D., & Karel, E. (Ed.) (1988). Schetsen uit het Oostgroninger veen (1921-1932). Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 6. Jongman, W. (1988). The economy and society of Pompeii. (Dutch Monographs in Ancient History; Vol. 4). Amsterdam: J.C.Gieben.
 7. 1987
 8. Haines, K., & Shilton, C. (1987). Hard times, good times: tales of Portsea people. (Down memory lane; Vol. 22). Horndean: Milestone.
 9. van Maanen, J. (1987). Publiek gezocht: Een onderzoek naar de behoefte aan theater in Assen. Groningen: Taakgroep Theaterwetenschap.
 10. 1986
 11. Drijvers, J. W., & Sancisi-Weerdenburg, H. (Eds.) (1986). Vrouw'n Letter'n Groning'n 2, Vrouwenstudies in onderwijs en onderzoek van de Literaire Faculteit. Groningen: Vakgroep Oude Geschiedenis.
 12. 1985
 13. van Maanen, J. (Ed.) (1985). Kunstbeleid, een inleiding. Groningen: Taakgroep Theaterwetenschap.
 14. Bosch, M., & Kloosterman, A. (1985). Lieve Dr. Jacobs. Brieven uit de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht, 1902-1942. Feministische Uitgeverij Sara.
 15. Houtzagers, H. P. (1985). The Čakavian dialect of Orlec on the island of Cres. (Studies in Slavic and General Linguistics ; Vol. 5). Rodopi.
 16. Krul, W., (TRANS.), & Tromp, B. A. G. M. (Ed.) (1985). Thomas Hobbes, Leviathan (1651). (Boom Klassiek; Vol. 29). Amsterdam: Boom.
 17. Jensma, G. T., Smit, F., & Westra, F. (Eds.) (1985). Universiteit te Franeker, 1585-1811: bijdragen tot de geschiedenis van de Friese hogeschool. (Fryske Akademy; Vol. nr. 648). Leeuwarden: Fryske Akademy / Walburg Pers.
 18. 1984
 19. Bosch, M., & Kloosterman, A. (1984). Egodocumenten van vrouwen: Themanummer. (Overzicht van Nieuwe Aanwinsten in de Bibliotheek, Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging). Amsterdam: Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV).
 20. 1983
 21. Bax, M., & Berenst, J. (Eds.) (1983). Communiceren in taal. Inleiding tot de studie van het taalgebruik: Publicaties Vakgroep Taalbeheersing RUG, Vol 6. Groningen: Nederlands Instituut RUG.
 22. Karel, E., & Henkes, B. (Eds.) (1983). Geschiedenis en Bevrijding II. Congresverslag. Groningen: Congresorganisatie G&B .
 23. 1982
 24. Karel, E. (Ed.) (1982). Geschiedenis en Bevrijding II. Congresbrochure. Groningen: Congresorganisatie G&B .
 25. Bosscher, D. F. J., van den Elshout, B., & Wagenaar, R. (1982). Literatuurgids Eigentijdse Geschiedenis. Utrecht: Het Spectrum.
 26. 1981
 27. Karel, E. (Ed.) (1981). Studiestakers. Afvallers of afval: Onderzoek naar studiestaken van geschiedenisstudenten aan de RUG. Groningen: Onderzoeksgroep Studiestakers.
 28. 1980
 29. Bax, M., Iwema, K., & Sicking, J. M. J. (1980). Wie veel leest, heeft veel te verantwoorden... Groningen: Nederlands Instituut RUG.
 30. 1979
 31. Keukens, J. C., Koole, R., Lipschits, I., Neuvel, J. N. P., Pots, R., & Singelsma, S. (Eds.) (1979). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1978. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 32. 1978
 33. Krul, W. (Ed.), & Kossmann, E. H. (1978). De Lage Landen van 1780 tot 1970. (Winkler Prins Geschiedenis der Nederlanden; Vol. 3). Amsterdam: Elsevier.
 34. Krul, W., (TRANS.), & van Holthoon, F. L. (Ed.) (1978). John Stuart Mill, Over vrijheid. (Boom Klassiek; Vol. 10). Amsterdam: Boom.
 35. 1977
 36. de Beer, C. C., Elzinga, D. J., & Lipschits, I. (Eds.) (1977). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1976. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 37. 1976
 38. Lipschits, I. (Ed.) (1976). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1975. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 39. 1975
 40. Flipse, E., & Oosterveld, P. (1975). Arctische zeehonden. s.n.
 41. 1974
 42. Lipschits, I. (1974). Jaarverslag 1 september 1973 - 1 september 1974: Documenatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Previous 1...46 47 48 49 50 Next

ID: 8005