Faculty of Arts

University of Groningen > Faculty of Arts

 1. 1992
 2. Krul, W., Huussen jr, A. H., & van der Vliet, E. C. L. (Eds.) (1992). Vreemdelingen, ongewenst en bemind. Groningen: Egbert Forsten.
 3. de Glopper, K., Damhuis, R., de Boers, M., & Kienstra, M. (1992). Woorden¬lijst voor 4- tot 6-jarigen: een streeflijst voor kleuters. Rotterdam: Projectbureau OVB Rotterdam.
 4. 1991
 5. Krul, W., van der Lem, A., & Hanssen, L. (Eds.) (1991). J. Huizinga, Briefwisseling, III. Utrecht: Uitgeverij L J Veen.
 6. Karel, E. (1991). Ondernemen in de Zuidoost Drentse venen : de geschiedenis van de firma Veldkamp te Erica 1901-1991. Erica: Stichting Administratiekantoor Oud-Schoonebeeker Turfstrooiselfabriek en Veenderij A. Veldkamp.
 7. Jongman, W. (1991). The economy and society of Pompeii. (2nd paperback edition ed.) (Dutch monographs in ancient history; Vol. 4). Amsterdam: J.C.Gieben.
 8. 1990
 9. Koopmans, J. W. (1990). De Staten van Holland en de Opstand: De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588. (Hollandse Historische Reeks; Vol. 13). 's-Gravenhage: Stichting Hollandse Historische Reeks.
 10. Krul, W., van der Lem, A., & Hanssen, L. (Eds.) (1990). Johan Huizinga, Briefwisseling II. Utrecht: Uitgeverij L J Veen.
 11. Eßer, R. M. (1990). Norwich Strangers Book, 1583-1600 (comp.). Norwich: Norwich and Norfolk Genealogical Society.
 12. van Maanen, J. (1990). Van kunstenaars voor kinderen: De toestand van het jeugdtheater in Groningen. Groningen: Provinciaal Adviesorgaan voor Welzijnsaangelegenheden.
 13. van Maanen, J., & Aarts, P. (1990). Wie leunt tegen een goede boom vangt goede schaduwen: Volkstoneel in Amazonië. Groningen: Vakgroep Muziek- en Theaterwetenschap.
 14. 1989
 15. Krul, W., van der Lem, A., & Hanssen, L. (Eds.) (1989). J. Huizinga, Briefwisseling I. [Utrecht]: Uitgeverij L J Veen.
 16. Hacquebord, L., Leinenga, J. R., & Korte, K. D. (1989). Nederlanders in de poolwinter. Groningen: s.n.
 17. Datema, C., Regtuit, R. F., & Tevel, J. M. (1989). Paasfeest. Vroegchristelijke preken uit de paastijd (Vertaling in het Nederlands). (2 ed.) Kampen: Uitgeverij Kok.
 18. Huisman, G. C., & Santing, C. (1989). Wessel Gansfort en het Noordelijk Humanisme. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Universiteitsbibliotheek.
 19. 1988
 20. Karel, E. (Ed.), & Veen, D. (1988). Douwe Veen. Schetsen uit het Oostgroninger veen. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 21. Rijksbaron, A., Mulder, H. A., & Wakker, G. (1988). In the footsteps of Raphael Kühner. Amsterdam: Gieben.
 22. Jongman, W. (1988). The economy and society of Pompeii. (Dutch Monographs in Ancient History; Vol. 4). Amsterdam: J.C.Gieben.
 23. 1987
 24. Haines, K., & Shilton, C. (1987). Hard times, good times: tales of Portsea people. (Down memory lane; Vol. 22). Horndean: Milestone.
 25. van Maanen, J. (1987). Publiek gezocht: Een onderzoek naar de behoefte aan theater in Assen. Groningen: Taakgroep Theaterwetenschap.
 26. 1986
 27. Drijvers, J. W., & Sancisi-Weerdenburg, H. (1986). Vrouw'n Letter'n Groning'n 2, Vrouwenstudies in onderwijs en onderzoek van de Literaire Faculteit. Groningen: Vakgroep Oude Geschiedenis.
 28. 1985
 29. van Maanen, J. (Ed.) (1985). Kunstbeleid, een inleiding. Groningen: Taakgroep Theaterwetenschap.
 30. Bosch, M., & Kloosterman, A. (1985). Lieve Dr. Jacobs. Brieven uit de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht, 1902-1942. Feministische Uitgeverij Sara.
 31. Houtzagers, H. P. (1985). The Čakavian dialect of Orlec on the island of Cres. (Studies in Slavic and General Linguistics ; Vol. 5). Rodopi.
 32. Krul, W., (TRANS.), & Tromp, B. A. G. M. (Ed.) (1985). Thomas Hobbes, Leviathan (1651). (Boom Klassiek; Vol. 29). Amsterdam: Boom.
 33. Jensma, G. T., Smit, F., & Westra, F. (Eds.) (1985). Universiteit te Franeker, 1585-1811: bijdragen tot de geschiedenis van de Friese hogeschool. (Fryske Akademy; Vol. nr. 648). Leeuwarden: Fryske Akademy / Walburg Pers.
 34. 1984
 35. Bosch, M., & Kloosterman, A. (1984). Egodocumenten van vrouwen: Themanummer. (Overzicht van Nieuwe Aanwinsten in de Bibliotheek, Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging). Amsterdam: Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV).
 36. 1983
 37. Bax, M., & Berenst, J. (Eds.) (1983). Communiceren in taal. Inleiding tot de studie van het taalgebruik: Publicaties Vakgroep Taalbeheersing RUG, Vol 6. Groningen: Nederlands Instituut RUG.
 38. Karel, E., & Henkes, B. (Eds.) (1983). Geschiedenis en Bevrijding II. Congresverslag. Groningen: Congresorganisatie G&B .
 39. 1982
 40. Karel, E. (Ed.) (1982). Geschiedenis en Bevrijding II. Congresbrochure. Groningen: Congresorganisatie G&B .
 41. Bosscher, D. F. J., van den Elshout, B., & Wagenaar, R. (1982). Literatuurgids Eigentijdse Geschiedenis. Utrecht: Het Spectrum.
 42. 1981
 43. Karel, E. (Ed.) (1981). Studiestakers. Afvallers of afval: Onderzoek naar studiestaken van geschiedenisstudenten aan de RUG. Groningen: Onderzoeksgroep Studiestakers.

ID: 8005