Faculty of Arts

University of Groningen > Faculty of Arts

 1. 2017
 2. Nerbonne, J. (2017). Humanities, Exactly! / Letteren, exact! Groningen: University of Groningen. Faculty of Arts.
 3. de Ruiter, P., Jobse, J. (Ed.), & de Ruiter, P. (Ed.) (2017). Wegwijzers in oude en moderne kunst: Kunstkritiek van Niehaus, Hammacher, De Gruyter en Engelman 1918-1965. (Kunstkritiek in Nederland 1885-2015; Vol. 11), (Art criticism in the Netherlands 1885-2015; Vol. 11). nai010 uitgevers.
 4. Voorhoeve, J., Urlings, M., Bakker, E., Barth, D., Boekestijn, A. J., Casteleijn, L., ... Starink, D. (2017). Rusland en de Nederlandse defensie-inspanningen. (31 ed.) Den Haag: Adviesraad Internationale Vraagstukken.
 5. Dorleijn, G., de Geest, D., & Verstraeten, P. (2017). Literatuur. (Elementaire Deeltjes; Vol. 50). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 6. Corporaal, M., Cusack, C., & van den Beuken, R. (Eds.) (2017). Irish studies and the dynamics of memory: Transitions and transformations. (Reimagining Ireland; Vol. 79). Oxford: P.I.E. - Peter Lang. https://doi.org/10.3726/b10423
 7. Dullemond, C., Henkes, B., & Kennedy, J. (Eds.) (2017). ‘Maar we wisten ons door de Heer geroepen’: Kerk en apartheid in transnationaal perspectief. (Passage Reeks; Vol. 46). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 8. Wittendorp, S., & Leese, M. (Eds.) (2017). Security/Mobility: Politics of movement. (New Approaches to Conflict Analysis). Manchester University Press.
 9. Heidecker, K., Erhart, P., & Zeller, B. (2017). Chartae latinae antiquiores 110, Switzerland 13, Stiftsarchiv St. Gallen Band 11. Dietikon - Zürich: Urs Graf Verlag.
 10. van Steensel, A., & Colson, J. (Eds.) (2017). Cities and Solidarities: Urban Communities in Pre-Modern Europe. (Routledge Research in Early Modern History). Abingdon: Routledge.
 11. Volkers, T. B. (2017). Die glatte terra sigillata aus Friesischen terpen. (25 ed.) (Grondsporen; No. 25). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 12. Kaspers, A. (2017). Dongjum-DeHove/Dongjum-Hovensreed (veldkartering) - GIA 143. (30 ed.) (Grondsporen; Vol. 30). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 13. Dresscher, S. (2017). Een waarderend booronderzoek van een middeleeuwse huiswierde aan het Koerspad in de gemeente Groningen. (24 ed.) (Grondsporen; No. 24). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 14. van Holk, A. F. L. (2017). Een Wijdschip, Watergeuzen en Wolfsklingen: Opgraving van een scheepswrak aan de Vogelweg (gem. Lelystad), vergaan in 1572. (26 ed.) (Grondsporen; No. 26). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 15. Schepers, M., & Kauling, T. (2017). Firdgum-Noord en Firgum West (veldkartering) - GIA 155. (31 ed.) (Grondsporen; Vol. 31). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 16. Wieling, M., Kroon, M., van Noord, G., & Bouma, G. (Eds.) (2017). From Semantics to Dialectometry: Festschrift in honor of John Nerbonne. (Tributes; Vol. 32). UK: College Publications.
 17. Blok, K., & van den Hoek, M. (2017). Het vlak van een kogge-achtig schip bij Kraggenburg (Flevoland): Verkennend onderzoek van een laatmiddeleeuws scheepswrak op kavel NT 25. (27 ed.) (Grondsporen; No. 27). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 18. Kiss, M., & Willemsen, S. (2017). Impossible Puzzle Films: A Cognitive Approach to Contemporary Complex Cinema. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 19. Aalbersberg, G., Boersma, S., & Schepers, M. (Eds.) (2017). Paleo-Palfenier: Met Rita van Egypte tot Ezinge. Eelde: Barkhuis Publishing.
 20. Peeters, J., Raemaekers, D., Devriendt, I. I. J. A. L. M., Hoebe, P. W., Niekus, M., Nobles, G. R., & Schepers, M. (2017). Paradise Lost? Insights into the early prehistory of the Netherlands from development-led archaeology. (Nederlandse Archeologische Rapporten; Vol. 62). Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 21. Kozal, E., Akar, M., Heffron, Y., Çilingiroğlu, Ç., Şerifoğlu, E. T., Çakirlar, C., ... Jean, E. (Eds.) (2017). Questions, Approaches, and Dialogues in Eastern Mediterranean Archaeology: Studies in Honor of Marie-Henriette and Charles Gates . Munster: Ugarit-Verlag.
 22. Guillaume, X., & Bilgin, P. (Eds.) (2017). Routledge Handbook of International Political Sociology. Abingdon: Routledge.
 23. Kehrein, W., Köhnlein, B., Boersma, P., & van Oostendorp, M. (Eds.) (2017). Segmental Structure and Tone. (Linguistische Arbeiten; Vol. 552). Berlin: De Gruyter.
 24. C. Spechler, M., Ahrens, J., & Hoen, H. W. (2017). State Capitalism in Eurasia. Singapore: World Scientific Publishing.
 25. Dijkstra, T., Kuin, I. N. I., Moser, M., & Weidgenannt, D. (Eds.) (2017). Strategies of Remembering in Greece under Rome (100 BC - 100 AD). ( Publications of the Netherlands Institute at Athens; Vol. 6). Leiden: Sidestone press.
 26. de Haas, T., & Tol, G. (Eds.) (2017). The Economic Integration of Roman Italy: Rural Communities in a Globalizing World. (Mnemosyne, Supplements, History and Archaeology of Classical Antiquity; Vol. 404), (Mnemosyne, bibliotheca classica Batava ; Vol. 404). Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004345027
 27. Heller, A., & van Nijf, O. M. (Eds.) (2017). The politics of honour in the Greek cities of the Roman Empire. (Brill studies in Greek and Roman epigraphs; Vol. 8). Leiden ; Boston: Brill.
 28. Eldridge II, S., & Franklin, B. (Eds.) (2017). The Routledge Companion to Digital Journalism Studies. London: Routledge, Taylor and Francis group. https://doi.org/10.4324/9781315713793
 29. Agoston-Nikolova, E., van Diggelen, M., van Hengel, G., van Koningsbrugge, H., & Kraft van Ermel, N. A. (Eds.) (2017). Unknown Fronts: The "Eastern Turn" in First World War History. (Baltic Studies; No. 17). Groningen: Instituut voor Noord- en Oosteuropese Studies.
 30. Herborth, B., & Hellmann, G. (Eds.) (2017). Uses of 'the West': Security and the Politics of Order. Cambridge University Press.
 31. Scheele, E. E., & Arnoldussen, S. (2017). Valthe - Spaanweg: Nederzettings(g)ruis van de Trechterbekercultuur en uit de IJzertijd. (Grondsporen; Vol. 29). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...50 Next

ID: 8005