Faculty of Arts

University of Groningen > Faculty of Arts

 1. 2018
 2. Nicolay, J. (Ed.) (2018). Huisplaatsen in De Onlanden: De geschiedenis van een Drents veenweidegebied. (Groningen Archaeological Studies; Vol. 34). Groningen: Barkhuis Publishing.
 3. Nicolay, J. (2018). Huisplaatsen in De Onlanden: De geschiedenis van een Drents veenweidegebied. (34 ed.) (Grondsporen; No. 34). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 4. Hellemans, B. S., & Jones Nelson, A. (Eds.) (2018). Images, Improvisations, Sound, and Silence from 1000-1800 - Degree Zero. Amsterdam University Press.
 5. Doortmont, M. (Ed.), Klijnsma, H-P. (Ed.), Stravens, M., Mangnus, E., & Prüst, M. (Ed.) (2018). Northern Ghana Life: If God breaks your leg, he will teach you how to limp. Groningen: Aurora Borealis Foundation.
 6. Bakker, M., de Langen, G., & Sibma, T. (Ed.) (2018). Opgraving Sneek-Harinxmaland. Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket. (Grondsporen : opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 36). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 7. Talebi , T., Raemaekers, D. C. M., Cappers, R. T. J., & Maurer, A. (2018). Palynologisch onderzoek aan een pingo-ruïne bij Oosterwold (OTJO2 - gemeente Ooststellingwerf; provincie Fryslân). (33 ed.) (Grondsporen; Vol. 33). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 8. Drijvers, J. W., Boeft, J. D., den Hengst, D., & Teitler, H. C. (2018). Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXXI. ( Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus; Vol. 12). Leiden: Brill.
 9. van Popta, Y. T. (2018). Scheepswrakken en Scheepsrampen: Buitendijkse Archeologie en Cultuurhistorie Oostelijke Waddenzee . (43 ed.) (Grondsporen; No. 43). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 10. Six, C. (2018). Secularism, decolonisation, and the cold war in south and southeast Asia. (Routledge studies in the modern history of Asia; Vol. 126). London, New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315168043
 11. Caselli, T., Novielli, N., Patti, V., & Rosso, P. (Eds.) (2018). Sixth Evaluation Campaign of Natural Language Processing and Speech Tools for Italian: Final Workshop (EVALITA 2018). CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org).
 12. Tops, W., Callens, M., & Brysbaert, M. (2018). Slagen met dyslexie in het hoger onderwijs. (1 ed.) Gent, Belgium: OWL Press.
 13. Arnoldussen, S., & Scheele, E. E. (Eds.) (2018). Someren - De Hoenderboom: Archeologisch onderzoek aan een Brabantse raatakker. (40 ed.) (Grondsporen; No. 40). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 14. Schiller, M. (2018). Soundtracking Germany: Popular Music and National Identity. (Popular Musics Matter: Social, Political and Cultural Interventions). London: Rowman and Littlefield.
 15. van der Waal, M. (2018). Stemgerechtigd: over cultuur en de publieke sfeer in Zuid-Afrika. (Oratiereeks; No. 596). Amsterdam: Vossiuspers UvA.
 16. van den Oever, A., & Christie, I. (Eds.) (2018). Stories: Screen Narrative in the Digital Era . (1 ed.) (The Key Debates ; Vol. 7 ). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 17. van Popta, Y. (2018). Te groot voor de Zuiderzee? Verkennend archeologisch onderzoek van een groot zeegaand 18e-eeuws vrachtschip op kavel K 47-II in de Noordoostpolder, Flevoland. (Grondsporen: Opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 32). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 18. Varwijk, T., & de Langen, G. (2018). Terpzoolopgraving Wommels-Stapert 2014 (GIA 138). Terug na 20 jaar: Nieuw archeologisch onderzoek aan de commercieel afgegraven terp Stapert bij Wommels in het hart van Westergo (Friesland). (Grondsporen: opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 35). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 19. Jelfs, T. (2018). The Argument About Things in the 1980s: Goods and Garbage in an Age of Neoliberalism . ( Book collections on Project MUSE). Morgantown: West Virginia University Press.
 20. Bloemert, J. (Ed.), de Glopper, K. (Ed.), Lowie, W. (Ed.), Ravesloot, C. (Ed.), van Veen, K. (Ed.), & Graus, J. (2018). Vakdidactisch onderzoek en de onderwijspraktijk. (Levende Talen Magazine; Vol. 105, No. special). Utrecht: Vereniging van leraren in vreemde talen en Levende Talen Magazine.
 21. Arnoldussen, S., & de Wit, M. J. M. (Eds.) (2018). Westeinde - Noormansveld: Archeologisch onderzoek in een Drents Celtic field en tumuliveld. (41 ed.) (Grondsporen; No. 41). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 22. 2017
 23. Dijkstra, A., Frieswijk, J., IJssennagger, N., Kist, M., Koopmans, J. W., Molema, M., ... Zijlstra, H. (Eds.) (2017). De Vrije Fries: Jaarboek uitgegeven door het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur en de Fryske Akademy. (Fryske Akademy; No. 1106). Leeuwarden: Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur en de Fryske Akademy.
 24. Sanders, M., van Boven, E., & Verstraeten, P. (Eds.) (2017). Echte leesboeken: Publieksliteratuur in de twintigste eeuw. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 25. Hanich, J. (2017). The Audience Effect: On the Collective Cinema Experience. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 26. Arnoldussen, S., Müller, A., & Norde, E. (Eds.) (2017). Metaaltijden 4: Bijdragen in de studie van de Metaaltijden. (Metaaltijden; Vol. 4). Sidestone press.
 27. Voorhoeve, J., Urlings, M., Bakker, E., Barth, D., Boekestijn, A. J., Casteleijn, L., ... Starink, D. (2017). De toekomst van de NAVO en de veiligheid van Europa. (Advies; No. 106). Den Haag: Adviesraad Internationale Vraagstukken.
 28. Keizer, J. (2017). The realism of Piero della Francesca. (1 ed.) (Visual Culture in Early Modernity). New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315553641
 29. van Koningsbrugge, H. (2017). De Voorzienigheid regeert! Louis van Heiden, admiraal in Russische dienst. (Baltic studies ; Vol. 17-18). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 30. Hines, J., & IJssennagger, N. (Eds.) (2017). Frisians and their North Sea Neighbours: From the Fifth Century to the Viking Age. Boydell & Brewer.
 31. Eßer, R. M., Eibach, J., & Ellis, S. G. (Eds.) (2017). Die Genese des modernen Europa Artikel und Essays von Günther Lottes. (The Formation of Europe; Vol. 8). Hannover: Wehrhahn Verlag.
 32. Rensmann, L. (2017). The Politics of Unreason: The Frankfurt School and the Origins of Modern Antisemitism. (SUNY Series Philosophy and Race). Albany, NY: SUNY Press.
 33. Lindner, J. (2017). De kunst van goede feedback: Training voor effectieve peerfeedback. Science Shop, University of Groningen.
 34. Haan Leinenga, Y. (2017). Een wereld als verschil: De ontwikkeling van het meisjesboek tussen 1945 en 1970. Science Shop, University of Groningen.
 35. Raemaekers, D. (Ed.) (2017). Landscapes Past Perfect: Landscapes Past Perfect. Groningen: University of Groningen/Groningen Institute of Archaeology and Barkhuis Publishing.
 36. Lijster, T. (2017). Benjamin and Adorno on Art and Art Criticism: Critique of Art. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 37. Nerbonne, J. (2017). Humanities, Exactly! / Letteren, exact! Groningen: University of Groningen. Faculty of Arts.
 38. de Ruiter, P., Jobse, J. (Ed.), & de Ruiter, P. (Ed.) (2017). Wegwijzers in oude en moderne kunst: Kunstkritiek van Niehaus, Hammacher, De Gruyter en Engelman 1918-1965. (Kunstkritiek in Nederland 1885-2015; Vol. 11), (Art criticism in the Netherlands 1885-2015; Vol. 11). nai010 uitgevers.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...50 Next

ID: 8005