Faculty of Arts

University of Groningen > Faculty of Arts

 1. 2018
 2. Velthuis, I., Botman, A., Huizer, J., van Popta, Y., & Verweij, J. (2018). Archeologie en Aardkunde in Flevoland. Een inventarisatie van archeologische en aardkundige waarden in de provincie Flevoland. Amersfoort: ADC ArcheoProjecten.
 3. Çakirlar, C., Çilingiroğlu, Ç., & Ünlüsoy, S. (2018). Arkeolojide Temel Yöntemler. Istanbul: Ege Yayınları.
 4. Zwiers, M. (Ed.), Bos, J. (Ed.), Hiemink, M., & Goslinga, M. (2018). Assen gephotographeerd: Foto's tussen 1860 en 1910. (1 ed.) (Nieuwe Asser Historische Reeks). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 5. Nicolay, J. A. W., Schepers, M., & Nieuwhof, A. (2018). Boren in de Wierde Ulrum (GR.). Booronderzoek in het kader van het project ‘terpen en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’. (50 ed.) (Grondsporen; No. 50). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 6. Corbellini, S., Signore, G., & Murano, G. (Eds.) (2018). Collecting, Organizing, and Transmitting Knowledge: Miscellanies in Late Medieval Europe. (Bibliologia; Vol. 49). Turnhout: Brepols Publishers.
 7. Nicolay, J. A. W. (2018). De steilkant van Anjum opnieuw bekeken. (44 ed.) (Grondsporen; No. 44). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 8. Cappers, R. T. J. (2018). Digital atlas of traditional food made from cereals and milk. (Groningen Archaeological Studies ; Vol. 33). Groningen: Barkhuis Publishing & Groningen University Library.
 9. ten Anscher, T., de Boer, G., van Popta, Y., & van der Veen, S. (2018). Erfgoed in de polder! Actualisatie van de archeologische waarden- en verwachtingskaart van de gemeente Noordoostpolder. Weesp: RAAP Archeologisch Adviesbureau.
 10. Caselli, T., Miller, B., van Erp, M., Vossen, P., Palmer, M., Hovy, E., ... Bonial, C. (Eds.) (2018). Events and Stories in the News: Proceedings of the Workshop. Association for Computational Linguistics (ACL).
 11. Moe, B., Hanssen, S. A., Gabrielsen, G. W., & Loonen, M. J. J. E. (2018). Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard: Årsrapport for 2017. (NINArapport; No. 1465). Trondheim: Norsk institutt for naturforskning.
 12. Boberg, C., Nerbonne, J., & Watt, D. (Eds.) (2018). Handbook of Dialectology. (Blackwell Handbooks in Linguistics). Hoboken: Wiley.
 13. Wagenaar, C., Mens, N., Manja, G. (Ed.), Niemeijer, C. (Ed.), & Guthknecht , T. (Ed.) (2018). Hospitals: A Design Manual . Basel: Birkhauser.
 14. Nicolay, J. (Ed.) (2018). Huisplaatsen in De Onlanden: De geschiedenis van een Drents veenweidegebied. (Groningen Archaeological Studies; Vol. 34). Groningen: Barkhuis Publishing.
 15. Nicolay, J. (2018). Huisplaatsen in De Onlanden: De geschiedenis van een Drents veenweidegebied. (34 ed.) (Grondsporen; No. 34). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 16. Hellemans, B. S., & Jones Nelson, A. (Eds.) (2018). Images, Improvisations, Sound, and Silence from 1000-1800 - Degree Zero. Amsterdam University Press.
 17. Palermo, R. (Accepted/In press). On the Edge of the Empires: Northern Mesopotamia in the Roman Period. London: Taylor & Francis Ltd.
 18. Bakker, M., de Langen, G., & Sibma, T. (Ed.) (2018). Opgraving Sneek-Harinxmaland. Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket. (Grondsporen : opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 36). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 19. Talebi , T., Raemaekers, D. C. M., Cappers, R. T. J., & Maurer, A. (2018). Palynologisch onderzoek aan een pingo-ruïne bij Oosterwold (OTJO2 - gemeente Ooststellingwerf; provincie Fryslân). (33 ed.) (Grondsporen; Vol. 33). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 20. Drijvers, J. W., Boeft, J. D., den Hengst, D., & Teitler, H. C. (2018). Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXXI. ( Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus; Vol. 12). Leiden: Brill.
 21. van Popta, Y. T. (2018). Scheepswrakken en Scheepsrampen: Buitendijkse Archeologie en Cultuurhistorie Oostelijke Waddenzee . (43 ed.) (Grondsporen; No. 43). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 22. Six, C. (2018). Secularism, decolonisation, and the Cold War in South and Southeast Asia. (Routledge studies in the modern history of Asia; Vol. 126). London, New York: Routledge.
 23. Caselli, T., Novielli, N. (Ed.), Patti, V. (Ed.), & Rosso, P. (Ed.) (2018). Sixth Evaluation Campaign of Natural Language Processing and Speech Tools for Italian: Final Workshop (EVALITA 2018). CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org).
 24. Tops, W., Callens, M., & Brysbaert, M. (2018). Slagen met dyslexie in het hoger onderwijs. (1 ed.) Gent, Belgium: OWL Press.
 25. Arnoldussen, S., & Scheele, E. E. (Eds.) (2018). Someren - De Hoenderboom. Archeologisch onderzoek aan een Brabantse raatakker. (40 ed.) (Grondsporen; No. 40). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 26. Schiller, M. (2018). Soundtracking Germany: Popular Music and National Identity. (Popular Musics Matter: Social, Political and Cultural Interventions). London: Rowman and Littlefield.
 27. van der Waal, M. (2018). Stemgerechtigd: over cultuur en de publieke sfeer in Zuid-Afrika. (Oratiereeks; No. 596). Amsterdam: Vossiuspers UvA.
 28. van den Oever, A., & Christie, I. (Eds.) (2018). Stories: Screen Narrative in the Digital Era . (1 ed.) (The Key Debates ; Vol. 7 ). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 29. van Popta, Y. (2018). Te groot voor de Zuiderzee? Verkennend archeologisch onderzoek van een groot zeegaand 18e-eeuws vrachtschip op kavel K 47-II in de Noordoostpolder, Flevoland. (Grondsporen: Opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 32). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 30. Varwijk, T., & de Langen, G. (2018). Terpzoolopgraving Wommels-Stapert 2014 (GIA 138). Terug na 20 jaar: Nieuw archeologisch onderzoek aan de commercieel afgegraven terp Stapert bij Wommels in het hart van Westergo (Friesland). (Grondsporen: opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 35). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 31. Jelfs, T. (2018). The Argument About Things in the 1980s: Goods and Garbage in an Age of Neoliberalism . ( Book collections on Project MUSE). Morgantown: West Virginia University Press.
 32. Bloemert, J. (Ed.), de Glopper, K. (Ed.), Lowie, W. (Ed.), Ravesloot, C. (Ed.), van Veen, K. (Ed.), & Graus, J. (2018). Vakdidactisch onderzoek en de onderwijspraktijk. (Levende Talen Magazine; Vol. 105, No. special). Utrecht: Vereniging van leraren in vreemde talen en Levende Talen Magazine.
 33. Arnoldussen, S., & de Wit, M. J. M. (Eds.) (2018). Westeinde - Noormansveld. Archeologisch onderzoek in een Drents Celtic field en tumulicomplex. (41 ed.) (Grondsporen; No. 41). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 34. 2017
 35. Dijkstra, A. (Ed.), Frieswijk, J. (Ed.), IJssennagger, N. (Ed.), Kist, M. (Ed.), Koopmans, J. W. (Ed.), Molema, M. (Ed.), ... Zijlstra, H. (Ed.) (2017). De Vrije Fries: Jaarboek uitgegeven door het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur en de Fryske Akademy. (Fryske Akademy; No. 1106). Leeuwarden: Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur en de Fryske Akademy.
 36. Sanders, M., van Boven, E., & Verstraeten, P. (Eds.) (2017). Echte leesboeken: Publieksliteratuur in de twintigste eeuw. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 37. Hanich, J. (2017). The Audience Effect: On the Collective Cinema Experience. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...49 Next

ID: 8005