Faculty of Arts

University of Groningen > Faculty of Arts

 1. 2019
 2. Stukker, N., & Verhagen, A. (2019). Stijl, taal en tekst: stilistiek op taalkundige basis. Leiden: Leiden University Press.
 3. De Baets, A. H. M., den Hollander, J. C., & van der Poel, S. (2019). Grenzen in beweging: De wereld van 1945 tot heden. (Fourth ed.) Utrecht en Antwerpen: Unieboek-Het Spectrum.
 4. Blok, K. (2019). Scheepswrak in het Revebos (Flevoland): Verkennend onderzoek van een middelgroot 18e-eeuws zeegaand schip op kavel OO 64a. (52 ed.) (Grondsporen; No. 52). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 5. Sobecki, S., & Barrington, C. (Eds.) (2019). The Cambridge Companion to Medieval Law and Literature. (Cambridge Companions to Literature). Cambridge: Cambridge University Press.
 6. Nanninga, P. (2019). Branding a Caliphate in Decline: The Islamic State’s Video Output (2015-2018). The Hague: International Centre for Counter-Terrorism The Hague.
 7. Nikolsky, R., Czachesz, I., Tappenden, F. S., & Biró, T. (Eds.) (2019). Language, Cognition, and Biblical Exegesis: Interpreting Minds. (1st ed.) (Scientific Studies of Religion: Inquiry and Explanation). Bloomsbury Academic.
 8. Bright, J., Ganesh, B., Vogl, T., & Cathrine, S. (2019). Data Science for Local Government. Oxford, UK: Oxford Internet Institute.
 9. Voorhoeve, J., Urlings, M., Bakker, E., Barth, D., Boekestijn, A. J., Casteleijn, L., ... Starink, D. (2019). Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid: Hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven. (Advies; No. 109). Den Haag: Adviesraad Internationale Vraagstukken.
 10. Attema, P., & Fischetti, A. (2019). Alle pendici dei Colli Albani: Dinamiche insediative e cultural material ai confini con Roma. (Groningen Archaeological Studies; Vol. 35). Groningen: University of Groningen/Groningen Institute of Archaeology and Barkhuis Publishing.
 11. Mierau, K. (2019). Capturing the Pícaro in Words: Literary and Institutional Representations of Marginality in Early Modern Madrid. (Outlaws in literature, history, and culture; Vol. 5). New York: Routledge.
 12. Jordan, P., & Gibbs, K. (Eds.) (2019). Ceramics in Circumpolar Prehistory: Technology, Lifeways and Cuisine . (Archaeology of the North). Cambridge University Press.
 13. Heidecker, K., Erhart, P., & Zeller, B. (2019). Chartae latinae antiquiores 118, Addenda II, Switzerland: Stiftsarchiv St. Gallen, Zentralbiblothek Zürich. (Chartae latinae antiquiores; Vol. 118). Dietikon-Zürich: Urs Graf Verlag.
 14. Heidecker, K., Erhart, P., Wagner, R., & Zeller, B. (Accepted/In press). Chartularium Sangallense II (840-1000). St. Gallen/ Ostfildern: Stiftsarchiv St. Gallen.
 15. Jansen, C. J. M., de Stadler , L., & Douma, A. (2019). Communicate as a Professional. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 16. Maassen, B., van Haaften, L., Diepeveen, S., Terband, H., van den Engel-Hoek, L., Veenker, T., & de Swart, B. J. M. (2019). Computer Articulatie Instrument: Handleiding. Nijmegen, Amsterdam: Boom uitgevers.
 17. Maassen, B., van Haaften, L., Diepeveen, S., Terband, H., van den Engel-Hoek, L., Veenker, T., & de Swart, B. J. M. (2019). Computer Articulatie Instrument: Verantwoording. Nijmegen, Amsterdam: Boom uitgevers.
 18. Nieuwhof, A., Knol, E., & Nicolay, J. (Eds.) (2019). De hoogste terp van Friesland. Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum. (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 101). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
 19. Nicolay, J. (2019). Een doorsnede door zeven Friese terpen: Rapportage van het ‘Terpenproject Steilkantonderzoek Friesland’. (55 ed.) (Grondsporen; No. 55). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 20. Nanninga, P. (2019). Islam and Suicide Attacks. (Elements in Religion and Violence). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108670524
 21. Gendt, A-M., & Montoya, A. C. (2019). La pensée sérielle, du Moyen Age aux Lumières. (C.R.I.N.: Cahiers de recherche des instituts néerlandais de langue et de littérature française; Vol. 65). Leiden, The Netherlands: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004386006
 22. Jorink, E., Lehmann, A-S., & Ramakers, B. (Eds.) (2019). Lessons in Art: Art, Education, and Modes of Instruction since 1500. (Netherlands Yearbook for History of Art/Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek; Vol. 68). Leiden: Brill.
 23. Sobecki, S., & Bale, A. (2019). Medieval English Travel: A Critical Anthology. Oxford: Oxford University Press.
 24. Rens, A., Hiemink, M., Zwiers, M. (Ed.), & Bos, J. (Ed.) (2019). Monumentaal Assen: Stadsgezichten uit de collectie W.H. Berghuis. (Nieuwe Asser Historische Reeks). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 25. Peeters, H., Amkreutz, L. W. S. W., Cohen, K. M., & Hijma, M. P. (2019). North Sea Prehistory Research and Management Framework (NSPRMF) 2019: Retuning the research and management agenda for prehistoric landscapes and archaeology in the Dutch sector of the continental shelf. (Nederlandse Archeologische Rapporten; No. 63). Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 26. Palermo, R. (2019). On the Edge of the Empires: North Mesopotamia During the Roman Period (2nd – 4th c. CE). (Studies in the History of the Ancient Near East). London: Taylor & Francis Ltd.
 27. van Popta, Y. T. (2019). Op zoek naar verdronken Veenhuizen: Verkennend archeologisch onderzoek naar laatmiddeleeuwse bewoningsresten in het Kuinderbos, Flevoland. (54 ed.) (Grondsporen; No. 54). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 28. Varwijk, T., & de Langen, G. (2019). Opgraving Lollum-Saksenoord: Archeologisch onderzoek aan de zool van de commercieel afgegraven terp Saksenoord bij Lollum in Westergo (Friesland). (37 ed.) (Grondsporen; No. 37). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 29. Bakker, M., Langen, de, G., & Sibma, T. (2019). Opgraving Oldeboorn-Warniahuizen: Onderzoek aan een verstoorde middeleeuwse huisterp in het Boornedal. (Grondsporen. Opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie ; Vol. 48). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 30. Bakker, M., & de Langen, G. (Ed.) (2019). Opgraving Tjerkwerd-Arkum. Ontginning en hergebruik van een later verdwenen (klei-op-)veenlandschap. (Grondsporen : opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 46). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 31. Talebi Seyyedsaran, T., Raemaekers, D. C. M., & Maurer, A. (2019). Palynologisch onderzoek aan de pingo-ruïne FRCP2-9 (Hurdegaryp; gemeente Tytsjerksteradiel; provincie Frieslân). (53 ed.) (Grondsporen; No. 53). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 32. Bosch, M. (2019). Strijd! De vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1922. Uitgeverij Verloren / Groninger Museum.
 33. Holzhacker, R., & Agussalim, D. (Eds.) (2019). Sustainable Development Goals in Southeast Asia and ASEAN: National and Regional Approaches. (1 ed.) (Political Ecology in the Asia Pacific Region; Vol. 1). Leiden, Boston: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004391949
 34. Williamson, C. (2019). Urban rituals in sacred landscapes in Hellenistic Asia Minor. (Religions of the Graeco-Roman World). Brill.
 35. 2018
 36. De Baets, A. (2018). Crimes against History. (1 ed.) London: Routledge.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...50 Next

ID: 8005