Faculty of Arts

University of Groningen > Faculty of Arts

 1. 2020
 2. Sobecki, S. (Accepted/In press). An Edition of Miles Hogarde’s A Mirroure of Myserie (1557). New York: Punctum Books.
 3. Reitz-Joosse, B., Makins, M., & Mackie, C. (Eds.) (Accepted/In press). Landscapes of War in Greek and Roman Literature. Bloomsbury Academic.
 4. Sobecki, S. (Accepted/In press). Richard Hakluyt’s ‘Principal Navigations. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press.
 5. Sobecki, S., & Byrne, A. (Accepted/In press). Richard Hakluyt’s ‘Principal Navigations. Vol. 2. Oxford: Oxford University Press.
 6. Costa López, J., de Carvalho, B., & Leira, H. (Accepted/In press). Routledge Handbook of International Relations. Routledge.
 7. 2019
 8. Arnoldussen, S., Ball, E. A. G., van Dijk, J., Norde, E., & de Vries, N. (Eds.) (2019). Metaaltijden 6. Bijdragen in de studie van de metaaltijden. Opgedragen aan Peter van den Broeke. Sidestone press.
 9. Koopmans, J. W., & Raeymaekers, D. (Eds.) (2019). Feestelijke cultuur in de vroegmoderne Nederlanden: Nieuwe Tijdingen: Over vroegmoderne geschiedenis. (Nieuwe Tijdingen: Over vroegmoderne geschiedenis; Vol. 3). Leuven: Leuven University Press.
 10. Broomans, P., & Klok, J. (Eds.) (2019). Travelling Ideas in the Long Nineteenth Century. On the Waves of Cultural Transfer. (Studies on Cultural Transfer & Transmission Series; Vol. 8). Groningen: Barkhuis Publishing.
 11. Klooster, J., & Kuin, I. N. I. (Eds.) (Accepted/In press). After the Crisis. Remembrance, Re-Anchoring and Recovery in the ancient world. Bloomsbury Academic.
 12. De Baets, A. H. M., den Hollander, J. C., & van der Poel, S. (2019). Grenzen in beweging: De wereld van 1945 tot heden. (Fourth ed.) Utrecht en Antwerpen: Unieboek-Het Spectrum.
 13. Blok, K. (2019). Scheepswrak in het Revebos (Flevoland): Verkennend onderzoek van een middelgroot 18e-eeuws zeegaand schip op kavel OO 64a. (52 ed.) (Grondsporen; No. 52). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 14. Sobecki, S., & Barrington, C. (Eds.) (2019). The Cambridge Companion to Medieval Law and Literature. (Cambridge Companions to Literature). Cambridge: Cambridge University Press.
 15. Nanninga, P. (2019). Branding a Caliphate in Decline: The Islamic State’s Video Output (2015-2018). The Hague: International Centre for Counter-Terrorism The Hague.
 16. Jansen, C., de Stadler, L., & Douma, A. (2019). Communicate as a Professional. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 17. Nikolsky, R. (Ed.) (2019). Language, Cognition, and Biblical Exegesis: Interpreting Minds. (1st ed.) (Scientific Studies of Religion: Inquiry and Explanation). Bloomsbury Academic.
 18. Voorhoeve, J., Urlings, M., Bakker, E., Barth, D., Boekestijn, A. J., Casteleijn, L., ... Starink, D. (2019). Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid: Hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven. (Advies; No. 109). Den Haag: Adviesraad Internationale Vraagstukken.
 19. Mierau, K. (2019). Capturing the Pícaro in Words: Literary and Institutional Representations of Marginality in Early Modern Madrid. (Outlaws in literature, history, and culture; Vol. 5). New York: Routledge.
 20. Jordan, P., & Gibbs, K. (Eds.) (2019). Ceramics in Circumpolar Prehistory: Technology, Lifeways and Cuisine . (Archaeology of the North). Cambridge University Press.
 21. Heidecker, K., Erhart, P., & Zeller, B. (2019). Chartae latinae antiquiores 118, Addenda II, Switzerland: Stiftsarchiv St. Gallen, Zentralbiblothek Zürich. (Chartae latinae antiquiores; Vol. 118). Dietikon-Zürich: Urs Graf Verlag.
 22. Heidecker, K., Erhart, P., Wagner, R., & Zeller, B. (Accepted/In press). Chartularium Sangallense II (840-1000). St. Gallen/ Ostfildern: Stiftsarchiv St. Gallen.
 23. Nieuwhof, A., Knol, E., & Nicolay, J. (Eds.) (2019). De hoogste terp van Friesland. Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum. (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 101). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
 24. Nanninga, P. (2019). Islam and Suicide Attacks. (Elements in Religion and Violence). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108670524
 25. Jorink, E., Lehmann, A-S., & Ramakers, B. (Eds.) (2019). Lessons in Art: Art, Education, and Modes of Instruction since 1500. (Netherlands Yearbook for History of Art/Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek; Vol. 68). Leiden: Brill.
 26. Sobecki, S., & Bale, A. (2019). Medieval English Travel: A Critical Anthology. Oxford: Oxford University Press.
 27. Rens, A., Hiemink, M., Zwiers, M. (Ed.), & Bos, J. (Ed.) (2019). Monumentaal Assen: Stadsgezichten uit de collectie W.H. Berghuis. (Nieuwe Asser Historische Reeks). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 28. Peeters, H., Amkreutz, L. W. S. W., Cohen, K. M., & Hijma, M. P. (2019). North Sea Prehistory Research and Management Framework (NSPRMF) 2019: Retuning the research and management agenda for prehistoric landscapes and archaeology in the Dutch sector of the continental shelf. (Nederlandse Archeologische Rapporten; No. 63). Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 29. van Popta, Y. T. (2019). Op zoek naar verdronken Veenhuizen: Verkennend archeologisch onderzoek naar laatmiddeleeuwse bewoningsresten in het Kuinderbos, Flevoland. (54 ed.) (Grondsporen; No. 54). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 30. Bakker, M., & de Langen, G. (Ed.) (2019). Opgraving Tjerkwerd-Arkum. Ontginning en hergebruik van een later verdwenen (klei-op-)veenlandschap. (Grondsporen : opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 46). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 31. Talebi Seyyedsaran, T., Raemaekers, D. C. M., & Maurer, A. (2019). Palynologisch onderzoek aan de pingo-ruïne FRCP2-9 (Hurdegaryp; gemeente Tytsjerksteradiel; provincie Frieslân). (53 ed.) (Grondsporen; No. 53). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 32. Bosch, M. (2019). Strijd! De vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1922. Uitgeverij Verloren / Groninger Museum.
 33. Reitz-Joosse, B., Lamers, H., & Sanzotta, V. (Eds.) (Accepted/In press). Studies in Fascist Latin Literature and Epigraphy. (Supplementa Humanistica Lovaniensia). Leuven University Press.
 34. Sobecki, S., & Karnes, M. (Eds.) (Accepted/In press). Studies in the Age of Chaucer 41. University of Notre Dame Press.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...48 Next

ID: 8005