Effective Criminal Law

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance > Effective Criminal Law

 1. 2020
 2. 2019
 3. Lindenberg, K. (2019). Commentaar bij Boek II, Titel VIII Sr, Misdrijven tegen het openbaar gezag (art. 177-206 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12e bijgew. dr., update 2019 ed.). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 4. Lindenberg, K. (2019). Commentaar bij Boek II, Titel XIII Sr, Misdrijven tegen de burgerlijke staat (art. 236-238 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12e bijgew. dr., update 2019 ed.). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 5. Lindenberg, K. (2019). Commentaar bij Boek II, Titel XV Sr, Verlating van hulpbehoevenden (art. 255-260 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12e bijgew. dr., update 2019 ed.). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
 6. Lindenberg, K. (2019). Commentaar bij Boek III, Titel III Sr, Overtredingen betreffende het openbaar gezag (art. 443-447e Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12e bijgew. dr., update 2019 ed.). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 7. Lindenberg, K. (2019). Commentaar bij Boek III, Titel IV Sr, Overtredingen betreffende de burgerlijke staat (art. 448-449 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12e bijgew. dr., update 2019 ed.). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
 8. Lindenberg, K. (2019). Commentaar bij Boek III, Titel V Sr, Overtredingen betreffende hulpbehoevenden (art. 450 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12e bijgew. dr., update 2019 ed.). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
 9. Lindenberg, K. (2019). Commentaar bij Boek III, Titel VI Sr, Overtredingen betreffende de zeden (art. 451-457 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12e bijgew. dr., update 2019 ed.). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
 10. Lindenberg, K. (2019). Commentaar bij Boek III, Titel VII Sr, Overtredingen betreffende de veldpolitie (art. 458-461 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12e bijgew. dr., update 2019 ed.). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Kluwer.
 11. Lindenberg, K. (2019). Commentaar bij art. 184 Sr (niet opvolgen ambtelijk bevel). In E. R. Muller, J. G. Brouwer, E. T. Brainich, & A. E. Schilder (Eds.), Openbare Orde en Veiligheid (5e bijgew. dr., update 2019 ed.). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 12. Lindenberg, K. (2019). Commentaar bij art. 184a Sr (handelen in strijd met gedragsaanwijzing). In E. R. Muller, J. G. Brouwer, E. T. Brainich, & A. E. Schilder (Eds.), Openbare Orde en Veiligheid (5e bijgew. dr., update 2019 ed.). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 13. Wolswijk, H. (2019). Herziening van het Wetboek van Strafrecht? In E. Gritter (Ed.), Modern strafrecht (pp. 35-45). Deventer: Wolters Kluwer.
 14. Lindenberg, K. (2019). Verkrachting, aanranding en de bescherming van de seksuele integriteit: moet Nederland ook naar een 'Nein heißt Nein'? In E. Gritter (Ed.), Modern Strafrecht: Contributions to the National Criminal Law Day 2017 (Groningen) (pp. 1-31). Deventer: Kluwer.
 15. Winter, H., Hoving, R. A., Veen, C., & Boxum, C. (2019). Evaluatie regeling DNA-verwantschapsonderzoek. Groningen: Pro Facto.
 16. Smeulers, A. (2019). Concluding thoughts. In A. Smeulers, M. Weerdesteijn, & B. Hola (Eds.), Perpetrators of international crimes: Theories, methods and evidence (pp. 315-322). Oxford: Oxford University Press.
 17. Smeulers, A. (2019). Historical overview of perpetrator studies. In A. Smeulers, M. Weerdesteijn, & B. Hola (Eds.), Perpetrators of international crimes: Theories, methodes and evidence (pp. 11-28). Oxford University Press.
 18. Smeulers, A., Weerdesteijn, M., & Hola, B. (2019). Introduction. In A. Smeulers, M. Weerdesteijn, & B. Hola (Eds.), Perpetrators of international crimes: theories, methods, and evidence (pp. 1-8). Oxford: Oxford University Press.
 19. Smeulers, A., Weerdesteijn, M., & Hola, B. (2019). Perpetrators of international crimes: Theories, methods and evidence. Oxford University Press.
 20. Smeulers, A., Hola, B., & Weerdesteijn, M. (2019). Theories, methods and evidence. In A. Smeulers, M. Weerdesteijn, & B. Holá (Eds.), Perpetrators of international crimes: Theories, methods and evidence (pp. 29-53). Oxford University Press.
 21. van Hattum, W. F. (2019). Roma locuta, causa finita? Ontwikkelingen in de tenuitvoerlegging van de levensalnge gevangenistraf sinds het arrest van de Hoge Raad van 19 december 2017. In W. F. van Hattum, C. Brouwer, M. J. Smilde, & K. J. J. Waldeck (Eds.), Levenslang: Bijdragen aan en naar aanleiding van het Symosium Levenslang, 6 april 2018 te Groningen (pp. 83-95). Zutphen: Paris.
 22. Wolswijk, H. (2019, Jan 22). Woord vooraf. Zutphen: Paris.
 23. Case note: ECLI:EU:C:2018:222, 2019 In : SEW: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht 38-42 (Hof van Justitie Europese Unie 10/04/2018)
 24. Glerum, V. (2019). Artikelsgewijs commentaar bij de Overleveringswet en de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven. In J. W. Ouwerkerk, & P. A. M. Verrest (Eds.), Internationaal strafrecht (8 ed., pp. 1167-1348). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 25. Fournet, C. (2019). Au-delà de la sphère domestique: le viol conjugal en droit pénal international. In P. Chariot (Ed.), Le viol conjugal (pp. 105-120). Paris: CNRS Editions.
 26. Harteveld, A. E., Robroek, R., Bailleux, A., & Verstraeten, R. (2019). Buitengerechtelijke afdoening in Nederlandse strafzaken. (Preadviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
 27. Geelhoed, W. (2019). Categorising the Offence of Fraud against the Financial Interests of the European Union: A Law and Cognition Perspective. In J. Ouwerkerk, J. Altena, J. Öberg, & S. Miettinen (Eds.), The Future of EU Criminal Justice Policy and Practice: Legal and Criminological Perspectives (pp. 143-160). (European Criminal Justice Series). Leiden: Brill / Nijhoff. https://doi.org/10.1163/9789004367371_009
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...16 Next

ID: 34935