Effective Criminal Law

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance > Effective Criminal Law

 1. 2018
 2. Geelhoed, W., Erkelens, L. H., & Meij, A. W. H. (Eds.) (2018). Shifting Perspectives on the European Public Prosecutor's Office. The Hague: T.M.C. Asser Press. DOI: 10.1007/978-94-6265-216-3
 3. 2017
 4. Wolswijk, H. D., (2017). Case note ECLI:NL:HR:2017:319: NJ 2017/424, No. ECLI:NL:HR:2017:319, Feb 28, 2017. (Nederlandse Jurispridentie; Vol. 2017, No. 48).
 5. Geelhoed, W., (2017). Annotatie onder EHRM 2 mei 2017 (Vasiliciuc t. Moldavië): EHRC 2017/173, No. 15944/11, No. ECLI:CE:ECHR:2017:0502JUD001594411, May 02, 2017. (European Human Rights Cases; No. 10).
 6. Wolswijk, H. D., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2017:176: NJ 2017/317, No. ECLI:NL:HR:2017:176, Feb 07, 2017. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017/, No. 37).
 7. Wolswijk, H. D., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2017:240: NJ 2017/306, No. ECLI:NL:HR:2017:240, Feb 14, 2017. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017, No. 36).
 8. Wolswijk, H., & Keulen, B. (2017). Conclusies en aanbevelingen. In Ernstige verkeersdelicten (pp. 383-430). Zutphen: Paris.
 9. Wolswijk, H., & Keulen, B. (2017). De strafbaarstellingen en het kader voor straftoemeting. In Ernstige verkeersdelicten (pp. 29-105). Zutphen: Paris.
 10. Wolswijk, H. D., Postma, A., & Keulen, B. F. (2017). Ernstige verkeersdelicten. Zutphen: Paris.
 11. Wolswijk, H., & Keulen, B. (2017). Inleiding. In Ernstige verkeersdelicten (pp. 13-28). Zutphen: Paris.
 12. Wolswijk, H. (2017). Interviews. In Ernstige verkeersdelicten (pp. 347-382). Zutphen: Paris.
 13. Vellinga, E. H. (2017). Roekeloosheid in vormen. Verkeersrecht, 2017(7/8), 246-258. [VR 2017/87].
 14. Lindenberg, K. (2017). Commentaar bij Boek II, Titel VIII Sr, Misdrijven tegen het openbaar gezag (art. 177-206 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Tekst en Commentaar deelgebied Strafrecht ( Tekst & Commentaar – Strafrecht). Deventer: Wolters Kluwer.
 15. Lindenberg, K. (2017). Commentaar bij Boek II, Titel XIII Sr, Misdrijven tegen de burgerlijke staat (art. 236-238 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar deelgebied Strafrecht ( Tekst & Commentaar – Strafrecht ). Deventer: Wolters Kluwer.
 16. Lindenberg, K. (2017). Commentaar bij Boek II, Titel XV Sr, Verlating van hulpbehoevenden (art. 255-260 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar deelgebied Strafrecht (Tekst & Commentaar – Strafrecht). Deventer: Wolters Kluwer.
 17. Lindenberg, K. (2017). Commentaar bij Boek III, Titel III Sr, Overtredingen betreffende het openbaar gezag (art. 443-447e Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar deelgebied Strafrecht (Tekst & commentaar - Strafrecht). Deventer: Wolters Kluwer.
 18. Lindenberg, K. (2017). Commentaar bij Boek III, Titel IV Sr, Overtredingen betreffende de burgerlijke staat (art. 448-449 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar deelgebied Strafrecht (Tekst en Commentaar - Strafrecht). Deventer: Wolters Kluwer.
 19. Lindenberg, K. (2017). Commentaar bij Boek III, Titel VI Sr, Overtredingen betreffende de zeden (art. 451-457 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar deelgebied Strafrecht (Tekst en Commentaar - Strafrecht). Deventer: Wolters Kluwer.
 20. Lindenberg, K. (2017). Commentaar bij Boek III, Titel VII Sr, Overtredingen betreffende de veldpolitie (art. 458-461 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar deelgebied Strafrecht (Tekst en Commentaar - Strafrecht). Deventer: Wolters Kluwer.
 21. van Hattum, W., (2017). Matiošaitis e.a. tegen Litouwen: het EHRM schuift op richting gerechtelijke procedure tot verkorting van de levenslange gevangenisstraf, No. 22662/13 51059/13 58823/13 59692/13 60115/13 69425/13, No. ECLI:CE:ECHR:2017:0523JUD002266213, 5 p., May 23, 2017. (Forum Levenslang).
 22. Fournet, C., & Pégorier, C. (2017). Combating genocide denial via law: État des lieux of anti-denial legislation. In P. Behrens, O. Jensen, & N. Terry (Eds.), Holocaust and Genocide Denial : A Contextual Perspective (pp. 211-229). [14] Abingdon, UK: Routledge.
 23. van Hattum, W., (2017). Levenslange gevangenisstraf: EVRM, artikel 3 (EHRM GK 26 april 2016, Murray/Nederland en 17 januari 2017, Hutchinson/VK): Case note: ECLI:CE:ECHR:2016:0426JUD001051110, No. 10511/10, No. ECLI:CE:ECHR:2016:0426JUD001051110, 7 p., Apr 26, 2016. (Sancties. Tijdschrift voor straffen en maatregelen; Vol. 2017, No. 4).
 24. Wolswijk, H. D., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2016:2714: NJ 2017/105, No. ECLI:NL:HR:2016:2714, Nov 29, 2016. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017, No. 11).
 25. Wolswijk, H. D., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2016:2716: NJ 2017/104, No. ECLI:NL:HR:2016:2716, Nov 29, 2016. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017/, No. 11).
 26. Wolswijk, H. D., (2017). case note: ECLI:NL:HR:2016:2416: NJ 2017/68, No. ECLI:NL:HR:2016:2416, Oct 25, 2016. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017, No. 8).
 27. Prakken, H. (2017). Argument schemes for discussing Bayesian modellings of complex criminal cases. In A. Z. Wyner, & G. Casini (Eds.), Legal Knowledge and Information Systems. JURIX 2017: The Thirtieth Annual Conference (pp. 69-78). (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; Vol. 302). IOS Press.
 28. Vellinga-Schootstra, F., (2017). Case note:: NJ 2017/129, No. ECLI:NL:HR:2016:2686, Nov 25, 2016. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017, No. 13).
 29. Vellinga-Schootstra, F., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2016:2418: NJ 2017/42, No. ECLI:NL:HR:2016:2418, Oct 25, 2016. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2016, No. 6).
 30. Vellinga-Schootstra, F., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2016:2537: NJ 2017/43, No. ECLI:NL:HR:2016:2537, Nov 08, 2016. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2016, No. 6).
 31. Vellinga-Schootstra, F., (2017). Case Note: ECLI:NL:HR:2017:1126: NJ 2017/427, No. ECLI:NL:HR:2017:1126, Jun 20, 2017. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017, No. 48).
 32. Vellinga-Schootstra, F., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2017:114: NJ 2017/199, No. ECLI:NL:HR:2017:114, Jan 31, 2017. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017, No. 20/21).
 33. Vellinga-Schootstra, F., (2017). Case Note: ECLI:NL:HR:2017:1188: NJ 2017/398, No. ECLI:NL:HR:2017:1188, Jun 30, 2017. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017, No. 45).
 34. Vellinga-Schootstra, F., (2017). Case Note: ECLI:NL:HR:2017:2252: NJ 2017/399, No. ECLI:NL:HR:2017:2252, Sep 05, 2017. (NJ), (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017, No. 45).
 35. Vellinga-Schootstra, F., (2017). Case Note: ECLI:NL:HR:2017:232: NJ 2017/231, No. ECLI:NL:HR:2017:231, Feb 14, 2017. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017, No. 25).
 36. Vellinga-Schootstra, F., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2017:4: NJ 2017/143, No. ECLI:NL:HR:2017:4, Jan 03, 2017. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017, No. 15).
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...12 Next

ID: 34935