Economics, Econometrics and Finance

University of Groningen > Faculty of Economics and Business > SOM Research Institute > SOM EEF

  1. 2017
  2. Jacobs, J., & Vols, M. (2017). Juristen als rekenmeesters: Over de kwantitatieve analyse van jurisprudentie. In P. A. J. van den Berg, & G. Molier (Eds.), In dienst van het recht: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (Brouwer bundel) (pp. 89-104). Den Haag: Boom Juridisch.
  3. van Ommeren, B., Allers, M., & Vellekoop, M. (2017). De optimale datum voor het afsluiten van een lening. ESB, 102(4749), 232-233.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...59 Next

ID: 36132