Bronnen van Byzantijns-Romeins recht

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance > Bronnen van Byzantijns-Romeins recht

 1. 2019
 2. Brandsma, F. (2019). Rechtsgeschiedenis. Ars Aequi, KwartaalSignaal, 2019(152), 8958. [AAK20198958A].
 3. 2018
 4. 2017
 5. 2016
 6. 2015
 7. 2014
 8. Stolte, B. H. (2014). Graeca Pandectarum in Basilicis. Subseciva Groningana, 2014 (Between Palermo and Groningen)(IX), 429-441.
 9. 2013
 10. 2012
 11. 2011
 12. 2010
 13. 2009
 14. 2005
 15. 2004
 16. 2003
 17. 2002
Previous 1 2 Next

ID: 35007