Publication

Soft-bottom intertidal ecosystems shaped by ecosystem engineers: Consequences for trophic structure

van der Zee, E. M., 2014, Groningen: s.n.. 171 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

Inter-getijde kustgebieden met zandige bodem worden gevormd door biobouwers: Gevolgen voor de trofische structuur Biobouwers zijn soorten die hun omgeving sterk veranderen. Door dit te doen, kunnen ze ze het aantal en de verspreiding van andere soorten beïnvloeden. Met monitoren en experimenten in het veld, hebben we de effecten van biobouwers op de gemeenschap van soorten in inter-getijde kustgebieden met zandige bodem onderzocht. We vonden dat de aanwezigheid van rifvormende schelpdieren (d.w.z. mosselen en oesters), zeegras en krabben, het aantal soorten en de samenstelling van de voedselketen sterk kunnen veranderen, zowel in de ruimte als over de tijd. Door het verstrekken van structuur en het stabiliseren van de bodem, kunnen rifvormende schelpdieren namelijk meerdere voedselketen-niveaus beïnvloeden en deze effecten zijn zichtbaar tot op honderden meters buiten de grenzen van het rif zelf. Daarnaast spelen de effecten van deze rifvormende schelpdieren in combinatie met andere interacties zoals predatie en competitie, ook een sterke rol in het structureren van populaties van andere soorten schelpdieren, zoals kokkels. Interessant is ook dat koloniserend zeegras dat fijn sediment invangt, in combinatie met gravende krabben die grote poelen maken in deze sedimentlaag, ervoor zorgen dat de structuur van de voedselketen en de temporele ontwikkeling hiervan drastisch veranderen. De bevindingen van dit onderzoek onderstrepen het grote belang van biobouwers in inter-getijde kustgebieden met een zandige bodem.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
Award date28-Mar-2014
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036767736
Electronic ISBNs9789036767729
Publication statusPublished - 2014
Related Projects
  1. Waddensleutels

    Olff, H., Piersma, T., Eriksson, K., Heide, van der, T., Govers, L., Weerman, E., Christianen, M. & Zee, van der, E.

    01/01/201001/01/2016

    Project: Research

View all (1) »

Download statistics

No data available

ID: 2339194