Publication

Met iets van eeuwigheid: een keuze uit het werk van F. Akkerman

Huisman, G. C., Steenbakkers, P. & Vanderjagt, A. J., 1995, s.n. 174 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Op 27 april 1995 bereikt dr F. Akkerman de leeftijd van vijfenzestig jaar, en daarmee is tevens het moment gekomen dat hij afscheid neemt van de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij meer dan drie decennia het Latijn heeft gedoceerd. Daarbij tekende zich vanaf het midden van de zeventiger jaren een specialisatie in het Neolatijn af, die later resulteerde in zijn benoeming tot universitair hoofddocent voor het Neolatijn. In die ruim dertig jaar heeft Akkerman door zijn ruime opvatting van het vak en zijn brede belangstelling een sterke, zeer persoonlijke bijdrage geleverd aan de vorming van vele classici, historici en filosofen. Wij willen zijn afscheid van de universiteit luister bijzetten met deze bundeling van een keuze uit zijn werk.
Original languageDutch
Publishers.n.
Number of pages174
Publication statusPublished - 1995

Download statistics

No data available

ID: 14622396