De Vrije Fries, 0923-6279

Journal

 1. 2019
 2. 2018
 3. 2017
 4. 2016
 5. 2015
 6. 2012
 7. 2010
 8. 2007
 9. Reinders, H. R., & Aalders, Y. I. (2007). Friese klinkerschepen. De Vrije Fries, 87(9-28).
 10. 2006
 11. Prummel, W., & Niekus, M. J. L. T. (2006). De opgraving Jardinga 2003. De Vrije Fries, 85, 261 - 263.
 12. 2005
 13. Kroesen, J. E. A. (2005). Het ‘retabel’ van Cornwerd opnieuw bekeken. De Vrije Fries, 85, 104 - 127.
 14. 2003
 15. Kuiken, C. J. (2003). Harlinger en Bildtse Doopsgezinden. De Vrije Fries, 9 - 46.
 16. de Langen, G., Niekus, M. J. L. T., & Vos, P. (2003). Nieuwe gegevens over de vroeg-middeleeuwse veenontginning in Tinga. De Vrije Fries, 146 - 150.
 17. Prummel, W., Niekus, M. J. L. T., Bottema-MAC Gillavry, J. N., Bottema, S., & Cappers, R. T. J. (2003). Ooststellingwerf: Een mesolitische jacht- en slachtplaats in Jardinga. De Vrije Fries, 319 - 322.
 18. 2001
 19. 2000
 20. Prummel, W., Niekus, M. J. L. T., & van Gijn, A. L. (2000). De vrije Fries. De Vrije Fries, 79, 220 - 221.
 21. Galestin, M. C. (2000). Harlingen: Herbaijum. De Vrije Fries, 79, 207 - 208.
 22. Galestin, M. C. (2000). Littenseradiel: Winsum-Bruggeburen. De Vrije Fries, 79, 218 - 219.
 23. 1999
 24. Prummel, W., & Niekus, M. J. L. T. (1999). Oostellingwerf: Jardinga. De Vrije Fries, 215 - 217.
 25. Stapert, D., & Johansen, L. (1999). Opsterland: Nij Beets. De Vrije Fries, 217 - 218.
 26. Stapert, D., & Niekus, M. J. L. T. (1999). Tytsjerksteradiel: Burgum. De Vrije Fries, 221 - 222.
 27. Stapert, D., & Niekus, M. J. L. T. (1999). Tytsjerksteradiel: Eastermar. De Vrije Fries, 223 - 224.
 28. Stapert, D., & Johansen, L. (1999). Tytsjerksteradiel: Eastermar/De Leijen. De Vrije Fries, 224 - 226.
 29. 1998
 30. 1997
Previous 1 2 Next

ID: 559313