De Levende Natuur, 0024-1520

Journal

 1. 2020
 2. Moedt, S., Smit, C., Lagendijk, G., Bakker, J. P., Nolte, S., Van Klink, R., ... Esselink, P. (2020). De invloed van wisselbeweiding op de biodiversiteit van kwelders. De Levende Natuur, 121(4), 140-145.
 3. 2017
 4. Govers, L., van der Heide, T., Olff, H., Smeele, Q., & van der Eijk, A. (2017). Laat Griend weer wandelen. De Levende Natuur, 118(5), 181-187.
 5. Bos, D., Kentie, R., Hoekstra, G. K., van der Heide, Y., Wymenga, E., Hoekema, F., ... Piersma, T. (2017). Effecten van habitatverlies op grutto en andere weidevogels. De Levende Natuur, 118(2), 40-46.
 6. 2016
 7. 2015
 8. Schipper, P. C., Bakker, J. P., Smittenberg, J. C., Vegter, U., Hooijmeijer, J., & Schimmel, H. L. (2015). VIJFTIG JAAR BESCHERMING VAN DE DRENTSCHE AA, WAT IS HET VOORUITZICHT? De Levende Natuur, 116, 145-148.
 9. Bakker, J. P., Smittenberg, J., Vegter, U., Schipper, P., Hooijmeijer, J., & Schimmel-ten Kate, I. (Eds.) (2015). 50 jaar Drentsche Aa. De Levende Natuur, 116(3).
 10. 2014
 11. 2013
 12. op de Hoek, T., Schrama, M., & Smit, C. (2013). Verwilderde katten op Schiermonnikoog. De Levende Natuur, 114(1).
 13. 2012
 14. van Dijk, G., Smolders, F., Fritz, C., Grootjans, A. P., Straathof, N., & van Duinen, G. J. (2012). Ecologische gradiënten op de helling in de Brunssummerheide. De Levende Natuur, 113(4), 174 - 179.
 15. 2011
 16. Bakker, J. P., & de Vries, Y. (2011). Bemesting op de kwelder. De Levende Natuur, 112, 102-105.
 17. Bakker, J. P., Knevel, I. C., & Van der Windt, H. J. (2011). DE LEVENDE NATUUR 110 JAAR: VAN HEIMANS EN THIJSSE TOT DVD. De Levende Natuur, 112(6), 230-234.
 18. 2010
 19. 2009
 20. Everts, H., Jongman, M., Grootjans, A. P., & Woesthuis, H. (2009). Herstel van Blauwgraslanden in de Bruuk bij Nijmegen. De Levende Natuur, 110, 209 - 214.
 21. Bakker, J. P., Remans, K., Bekker, R., Steendam, H., Van Gompel, J., & Hermy, M. (2009). HERSTEL VAN ZILTE GRASLANDEN IN VLAAMSE KUSTPOLDERS. De Levende Natuur, 110, 220-224.
 22. Lammerts, E. J., Nijssen, M., Grootjans, A. P., Kooijman, A. M., & Oost, A. P. (2009). Het beland van ruimte- en tijdschalen voor ecologisch herstel van het kustlandschap. De Levende Natuur, 110, 158 - 163.
 23. Verberk, W. C. E. P., Grootjans, A. P., & Jansen, A. J. M. (2009). Natuurherstel: van standplaats naar landschap. De Levende Natuur, 110, 105 - 110.
 24. 2008
 25. Bakker, J. P., van Tooren, B. F., & Schimmel-ten Kate, I. (Eds.) (2008). Leerstoelen Natuurbeheer. De Levende Natuur, 109(2), 38-64.
 26. 2007
 27. Bakker, J. P., Wolters, M., Smith, M., De Vries, S., & de Vries, Y. (2007). VESTIGING VAN BINNENDIJKSE BRAKKE VEGETATIE LANGS DE GRONINGER KUST. De Levende Natuur, 108, 170-175.
 28. 2006
 29. 2005
 30. Bakker, J. P., Veeneklaas, R. M., Jansen, A., & Samwel, A. (2005). Een nieuw groen strand op Schiermonnikoog. De Levende Natuur, 106, 151-155.
 31. 2004
 32. 2003
 33. Bakker, J. P., Bekker, R. M., Ozinga, W. A., & WallisDeVries, M. F. (2003). ER ZIT WEINIG BEWEGING IN DE ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR. De Levende Natuur, 104, 261-266.
 34. 2002
Previous 1 2 Next

ID: 2115156