De Levende Natuur, 0024-1520

Journal

 1. 2017
 2. Bos, D., Kentie, R., Hoekstra, G. K., van der Heide, Y., Wymenga, E., Hoekema, F., ... Piersma, T. (2017). Effecten van habitatverlies op grutto en andere weidevogels. De Levende Natuur, 118(2), 40-46.
 3. 2016
 4. Esselink, P., Ens, B. J., Lagendijk, G., Mandema, F., Nolte, S., Tinbergen, J., ... Bakker, J. P. (2016). De invloed van beweiding op de biodiversiteit van kwelders. De Levende Natuur, 117(5), 196-202.
 5. 2015
 6. Schipper, P. C., Bakker, J. P., Smittenberg, J. C., Vegter, U., Hooijmeijer, J., & Schimmel, H. L. (2015). VIJFTIG JAAR BESCHERMING VAN DE DRENTSCHE AA, WAT IS HET VOORUITZICHT? De Levende Natuur, 116, 145-148.
 7. Bakker, J. P., Smittenberg, J., Vegter, U., Schipper, P., Hooijmeijer, J., & Schimmel-ten Kate, I. (Eds.) (2015). 50 jaar Drentsche Aa. De Levende Natuur, 116(3).
 8. 2014
 9. 2013
 10. op de Hoek, T., Schrama, M., & Smit, C. (2013). Verwilderde katten op Schiermonnikoog. De Levende Natuur, 114(1).
 11. 2012
 12. van Dijk, G., Smolders, F., Fritz, C., Grootjans, A. P., Straathof, N., & van Duinen, G. J. (2012). Ecologische gradiënten op de helling in de Brunssummerheide. De Levende Natuur, 113(4), 174 - 179.
 13. 2011
 14. Bakker, J. P., & de Vries, Y. (2011). Bemesting op de kwelder. De Levende Natuur, 112, 102-105.
 15. Bakker, J. P., Knevel, I. C., & Van der Windt, H. J. (2011). DE LEVENDE NATUUR 110 JAAR: VAN HEIMANS EN THIJSSE TOT DVD. De Levende Natuur, 112(6), 230-234.
 16. 2010
 17. 2009
 18. Everts, H., Jongman, M., Grootjans, A. P., & Woesthuis, H. (2009). Herstel van Blauwgraslanden in de Bruuk bij Nijmegen. De Levende Natuur, 110, 209 - 214.
 19. Bakker, J. P., Remans, K., Bekker, R., Steendam, H., Van Gompel, J., & Hermy, M. (2009). HERSTEL VAN ZILTE GRASLANDEN IN VLAAMSE KUSTPOLDERS. De Levende Natuur, 110, 220-224.
 20. Lammerts, E. J., Nijssen, M., Grootjans, A. P., Kooijman, A. M., & Oost, A. P. (2009). Het beland van ruimte- en tijdschalen voor ecologisch herstel van het kustlandschap. De Levende Natuur, 110, 158 - 163.
 21. Verberk, W. C. E. P., Grootjans, A. P., & Jansen, A. J. M. (2009). Natuurherstel: van standplaats naar landschap. De Levende Natuur, 110, 105 - 110.
 22. 2008
 23. Bakker, J. P., van Tooren, B. F., & Schimmel-ten Kate, I. (Eds.) (2008). Leerstoelen Natuurbeheer. De Levende Natuur, 109(2), 38-64.
 24. 2007
 25. Bakker, J. P., Wolters, M., Smith, M., De Vries, S., & de Vries, Y. (2007). VESTIGING VAN BINNENDIJKSE BRAKKE VEGETATIE LANGS DE GRONINGER KUST. De Levende Natuur, 108, 170-175.
 26. 2006
 27. 2005
 28. Bakker, J. P., Veeneklaas, R. M., Jansen, A., & Samwel, A. (2005). Een nieuw groen strand op Schiermonnikoog. De Levende Natuur, 106, 151-155.
 29. 2004
 30. 2003
 31. Bakker, J. P., Bekker, R. M., Ozinga, W. A., & WallisDeVries, M. F. (2003). ER ZIT WEINIG BEWEGING IN DE ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR. De Levende Natuur, 104, 261-266.
 32. 2002
 33. 2001
 34. 1998
 35. Koolhaas, A., Piersma, T., & Broek, J. V. D. (1998). Kokkel- en mosselvisserij beschadigen het wadleven. De Levende Natuur, 99(7), 254-260.
Previous 1 2 Next

ID: 2115156