Press/Media items

Voor welzijn grutto's niet eerder maaien dan 1 juli

Press/Media: ResearchPopular

07/01/2015

Grutto's pamperen in succesvolle weidevogelgebieden is niet genoeg om de soort te redden, zegt Rosemarie Kentie, die op 9 januari promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. In die speciale grutto-vriendelijke gebieden moet de maaidatum nog verder worden opgeschort, naar 1 juli. De meeste subsidies voor weidevogelbescherming gaan nu nog uit van 15 juni.

De afgelopen tien jaar deden Roos Kentie en collega's veldonderzoek naar grutto's in Zuidwest-Friesland. Zij voorzagen duizenden vogels van kleurringen, waarmee deze tot op grote afstand herkenbaar zijn.

Met een computerberekening op basis van alle eigenschappen van de vogels én invloeden van de omgeving, stelde Kentie een 'gruttoverwachting' op: als er niets verandert, zal het aantal grutto's de komende eeuw decimeren. Ook moeten de gruttoweilanden nóg minder worden bemest. Anders groeit het gras te hoog en te dicht, en kunnen de kuikens er niet meer doorheen scharrelen op zoek naar insecten.

Van alle West-Europese grutto's broedt meer dan 80 procent in Nederland. Ondanks voortdurende pogingen om de weidevogels te beschermen, is het aantal grutto's in de afgelopen veertig jaar afgenomen van 120.000 broedparen tot ongeveer 35.000 broedparen. In kruidenrijke weilanden waar de grutto beschermd wordt, groeien meer jongen op dan dat er broedvogels doodgaan. Op zich is die ontdekking niet nieuw. Wel weet Kentie nu waarom die groei toch niet leidt tot een grotere populatie grutto's. Met name jonge vogels verspreiden zich over de rest van het land en komen later dus alsnog in ongunstiger gebieden terecht: intensief agrarisch grasland waar maar één soort gras groeit (Engels raaigras). In die monoculturen is de reproductie te laag om de sterfte te compenseren, zegt Kentie. Naast een lager percentage uitgekomen eieren is ook de kans dat een kuiken op intensief grasland opgroeit tot broedvogel een stuk kleiner. Voedselgebrek speelt daarbij een rol. Monoculturen van grasland heten in jargon een 'put', waar ook grutto's uit de succesgebieden in verdwijnen.

Het heeft volgens Kentie dus ook geen zin alleen nog maar op de succesvolle weidevogelgebieden van het land in te zetten. "Als je de achteruitgang echt wilt keren, zul je de vogels uit het intensief beheerde boerenland actief moeten verleiden naar kruidenrijke weilanden te verhuizen", oppert ze in haar proefschrift. "Of er moeten zó veel jongen groot worden in weidevogelgebieden dat het niet uitmaakt dat er een paar vertrekken."

References

Related Publications
 1. Spatial demography of black-tailed godwits: Metapopulation dynamics in a fragmented agricultural landscape

  Kentie, R., 2015, [S.l.]: [S.n.]. 163 p.

  Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

View all (1) »

Related Press / Media
 1. Daling gruttostand door intensieve landbouw zet door

  Roos Kentie

  10/10/2015

  1 item of Media coverage

  Press/Media: Expert CommentPopular

View all (1) »

ID: 22554178