Press/Media items

Supersjoemelen met btw via webshops

Press/Media: Expert CommentPopular

04/01/2020

Artikel over btw-fraude bij de invoer van goederen uit - met name - China. Als expert geraadpleegd.

ID: 111596658