Press/Media items

Samen opvoeden: bruggen slaan naar ouders

Press/Media: Expert CommentPopular

02/04/2008

Ouderbetrokkenheid is voor scholen van essentieel belang, zeker als het over de gezamenlijke opvoeding van kinderen gaat. Een pleidooi voor heldere communicatie met ouders door verdieping in hun achtergrond. En: hoe kijken ouders zelf aan tegen de opvoedende rol van de school?

References

ID: 31151595