Press/Media items

Ruim 93 miljoen euro voor onderzoeksprojecten naar urgente vraagstukken met breed scala samenwerkingspartners

Press/Media: Public Engagement ActivitiesProfessional

25/11/2020

21 consortia gaan in teamverband aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken binnen bereik komen. In de projecten werken de gehele kennisketen en maatschappelijke organisaties, zowel publieke als private partijen, nauw samen. De projecten krijgen financiering in de tweede ronde binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC).

In totaal is ruim 93 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is 81 miljoen euro afkomstig uit de Nationale Wetenschapsagenda, 12 miljoen wordt medegefinancierd door de (internationale) consortiapartners.

Brede samenwerking op urgente vraagstukken

Voor het bereiken van wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken is productieve interactie, een actieve interdisciplinaire samenwerking binnen de kennisketen en met maatschappelijke partijen van groot belang. Consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners uit de publieke, semipublieke sectoren en het bedrijfsleven werken daarom intensief samen bij het vormgeven, uitvoeren en toepassen van onderzoek.

De toegekende projecten richten zich op vragen vanuit de samenleving, die de inhoudelijke agenda van de NWA vormen. Het gaat hierbij onder meer om ontstaan van zwarte gaten en de teruggave van koloniaal erfgoed tot watermanagement aan de voet van de Himalaya, onze biologische klok en een vrij te gebruiken kwantumcomputer in de cloud.

De consortia kennen een brede vertegenwoordiging van kennisorganisaties én maatschappelijke partners: variërend van publieke partijen zoals musea, ziekenhuizen, universiteiten en kennisinstellingen uit binnen- en buitenland, tot stichtingen, patiëntenverenigingen en andere burgerinitiatieven, gemeenten, provincies en ministeries. Ook het bedrijfsleven is ruim vertegenwoordigd.

In verband met de uitgestelde besluitdatum van deze ronde heeft NWO besloten het subsidieplafond op te hogen. Hiermee compenseert NWO aanvragers voor hoger uitvallende kosten voor wetenschappelijk personeel, waarvan de kosten zijn veranderd door de tussentijdse indexatie van de salaristarieven.

Bekijk de toekenningen NWA-ORC 2019

Toekenningen NWA-ORC 2019

Hieronder vindt u een overzicht van de toekenningen binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC).

Toekenningen zijn gedaan binnen de bandbreedtes van 0,5-2 miljoen euro, 2-5 miljoen euro en 5-10 miljoen euro. De onderstaande projecten ontvangen financiering voor hun onderzoek.

Projecten zijn alfabetisch gerangschikt op de achternaam van de penvoerder.

De limiet van groei: de uitdaging energie kwijt te raken             

Chemici, biologen en natuurkundigen onderzoeken de grenzen van de groei van cellen – kennis die voor het oplossen van een groot aantal maatschappelijke vraagstukken van belang is. Burgers worden betrokken door vernieuwende wetenschapscommunicatie, ontworpen door een team van kunstenaars, media-designers en wetenschappers.

Penvoerder namens het consortium:  prof. dr. M. (Matthias) Heinemann – Rijksuniversiteit Groningen

Consortium:  Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), Rheinisch-Westfälische Technische Hogeschool (RWTH Aachen University), Corbion, DSM, Chr Hansen Holding A/S, GECCO Biotechnology, Azzuro 

Toegekend bedrag: 1,8 miljoen euro

References

Related Press / Media
 1. NWA kent 1,8 miljoen toe aan consortium van prof. dr. Heinemann over de grenzen van celgroei

  Matthias Heinemann

  30/11/2020

  1 item of Media coverage

  Press/Media: Public Engagement ActivitiesPopular

 2. Miljoenensubsidies Nationale Wetenschapsagenda voor onderzoeksprojecten waar RUG bij betrokken is

  Matthias Heinemann

  26/11/2020

  1 item of Media coverage

  Press/Media: Public Engagement ActivitiesProfessional

View all (2) »

ID: 146970446