Press/Media items

Ruim 7 miljoen euro voor vernieuwend en urgent onderzoek via ENW-KLEIN

Press/Media: Public Engagement ActivitiesAcademic

26/03/2020

Het Bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft 19 aanvragen in de Open Competitie ENW-KLEIN gehonoreerd.

De onderwerpen variëren van onderzoek naar mogelijke leefomgevingen en kansrijke landingsplaatsen op Mars tot informatieoverdracht tussen hersengebieden om meer inzicht te krijgen in hoe we onze omgeving waarnemen en begrijpen. KLEIN-subsidies zijn bedoeld voor vernieuwend, fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie.

Verdeling over KLEIN-1, KLEIN-2, KLEIN-0

In KLEIN-pakket 04 zijn in totaal 69 aanvragen behandeld, waarvan 33 KLEIN-1, 19 KLEIN-2, 4 KLEIN-0 en 13 KLEIN-1 aanvragen met voorkeursbehandeling. Het bestuur van ENW heeft besloten om de 17 hoogst geprioriteerde aanvragen te honoreren en additioneel in totaal 2 aanvragen te honoreren via voorkeursbehandeling. In totaal honoreert het bestuur 6 KLEIN-2 aanvragen en 13 KLEIN-1 aanvragen waarvan 2 met aangevraagde voorkeursbehandeling. Het bestuur stelde de voorkeursbehandeling in om het verwerven van middelen voor startende onderzoekers te vereenvoudigen.

References

ID: 121508094