Press/Media items

‘RAAD KRIJGT RES STRAKS DOOR DE STROT GEDUWD’

Press/Media: Expert CommentPopular

04/05/2020

Gemeenteraden zijn bij de besluitvoering over de regionale energiestrategieën (RES) ten onrechte buitenspel gezet. Nu de inleverdatum van de concept-RES vanwege de coronacrisis is uitgesteld tot 1 oktober, moeten de raden het heft in handen nemen. 

Dat schrijft hoogleraar constitutioneel organisatierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen Douwe Jan Elzinga in een bijdrage op LinkedIn. Volgens hem is het ‘opmerkelijk’ dat niet de raden maar de colleges zijn aangewezen om over de inbreng van individuele gemeenten in de regionale strategieën te besluiten. 

References

ID: 125648197