Press/Media items

Nieuwjaarstoespraak 2021 - Commissaris van de Koning in Fryslân drs. A.A.M. Brok

Press/Media: OtherPopular

08/01/2021

"Fryslân is door de eeuwen heen altijd een provincie geweest waar de gemeenschap centraal staat. We voelen ons verbonden met elkaar en met onze omgeving. Uit het promotieonderzoek naar Pingjum van Gwenda van der Vaart blijkt dat de aanwezigheid van creatieve mensen in een dorp van grote betekenis is. Kunst vergroot het sociaal kapitaal van een gemeenschap. Wie goed met de buren omgaat, is "veerkrachtiger". Met andere woorden: cultuur houdt een gemeenschap vitaal." [...] cultuur is de humuslaag van de samenleving. Het geeft zuurstof aan de geest!"

References

ID: 155153602