Press/Media items

Natuurherstel lukt in Nederland nauwelijks

Press/Media: Expert CommentPopular

06/05/2019

Het gaat nog steeds niet goed met de natuur in Nederland. De toestand van veel kwetsbare natuurgebieden is de laatste jaren verslechterd. Van de beschermde plant- en diersoorten staat meer dan de helft er niet goed voor, met ruim eenvijfde van de beschermde vogelsoorten gaat het slecht. De stikstofuitstoot door de landbouw is een belangrijke oorzaak van de achteruitgang.

References

ID: 108091185