Press/Media items

Met de vernielingen hebben boeren een grens overschreden

Press/Media: Expert CommentPopular

15/10/2019

De politie Amsterdam pakte bij een aantal geweldloze protesten van klimaatactivisten meer dan tweehonderd mensen op. Toen boze boeren het Groningse provinciehuis maandag met geweld belaagden werd er tijdens het protest zelf slechts één arrestatie verricht. Waarom dat enorme verschil in aanpak? Zijn er heldere richtlijnen voor zulke situaties? Specialist demonstratierecht Berend Roorda laat er geen twijfel over bestaan dat de groep boeren die tot het omverrijden van hekken en deuren overging, de grens duidelijk heeft overschreden. "Dat soort acties vallen ook op geen enkele manier onder de wettelijke bescherming die het recht op demonstreren biedt", zo zegt hij op NU.nl.

ID: 101319612