Press/Media items

'Meer vrijheid leidt tot beter werk'

Press/Media: Expert CommentProfessional

15/10/2019

Strikte naleving van de wet kan bij de medewerkers van UWV leiden tot suboptimaal werk, stelt rechtsscioloog Paulien de Winter. Ze trekt deze conclusie op basis van haar promotieonderozek naar de handahvingspraktijk bij de organisatie. Haar dvives: vertrouw op de professionaliteit en mensenkennis van de medewerkers. 

References

ID: 102262648