Press/Media items

Kritiek op nieuwe Mijnbouwwet: wie is straks aansprakelijk voor schade?

Press/Media: Expert CommentPopular

12/04/2018

Meer dan veertig belanghebbenden hebben tot nu toe een reactie gegeven op de voorgestelde veranderingen in de Gaswet en de Mijnbouwwet. Veel van hen zetten vraagtekens bij de nieuwe wettekst.

De reacties komen onder meer van de provincie, een aantal Groninger gemeenten, het Groninger Gasberaad en hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de RUG. Maar ook inwoners hebben hun mening opgetekend.

References

ID: 72261926