Press/Media items

Hoe Hoog Moet De Lat Liggen?

Press/Media: Public Engagement ActivitiesPopular

01/11/2018

Minister Van Engelshoven maakte onlangs haar voorstel voor de norm van het bindend studieadvies wereldkundig. Universiteiten en hogescholen mogen maximaal 40 van de 60 studiepunten eisen. Niet iedereen bij hogescholen en universiteiten was blij met deze eenzij dig opgelegde bemoeienis uit Den Haag. Wel heeft het de discussie over het nut en over de ideale hoogte van de grens tussen een positief en negatief studieadvies nieuw leven ingeblazen. De Rij ksuniversiteit Groningen deed onderzoek.

ID: 71669690