Press/Media items

Grote agro-spelers zijn struikelblok naar kringlooplandbouw

Press/Media: Expert CommentProfessional

10/12/2019

Het is hoog tijd dat we onze blik op de voedselketen verbreden en verder kijken dan de tegenstelling burger-boer en stad-platteland, die het debat over de stikstofcrisis al sinds oktober in onze greep houdt. Herman Lelieveldt wijst erop dat de meeste boeren klem zitten tussen toeleveranciers en afnemers.

ID: 108959742