Press / Media items

Geen eiwit blijft buiten beeld

Press / Media: Research

01/02/2016
Medicines 1, Februari 2016 Geen eiwit blijft buiten beeld Betere massaspectrometers stuwen het proteomicsonderzoek voort. eiwitexpressie, en de regulatie daarvan, blijkt telkens weer complexer dan gedacht. Ook in een uitvoerig bestudeerd modelorganisme als de bacterie Escherichia coli is nog veel te ontdekken met de nieuwste proteomicstechnieken. Bijvoorbeeld over hoeveel er precies van welk eiwit aanwezig is onder verschillende omstandigheden. Over de mate waarin posttranscriptionele regulatie een rol speelt. En over de posttranslationele modificaties in de eiwitten. Twee Nederlandse onderzoeksgroepen publiceerden het afgelopen jaar datasets over eiwitexpressie in E. coli. De groep van Matthias Heinemann (Rijksuniversiteit Groningen) bracht eiwitconcentraties onder verschillende groeicondities in kaart. De groep van Klaas Hellingwerf (Universiteit van Amsterdam) keek, samen met die van Chris de Koster (eveneens UvA), naar de posttranscriptionele regulatie van het carbon catabolite repression (CCR)-mechanisme. Twee heel verschillende studies, maar allebei mogelijk dankzij geavanceerde proteomics.

References

  • Geen eiwit blijft buiten beeld

ID: 48211290