Press/Media items

Gedoe om de erfenis

Press/Media: Expert CommentPopular

14/11/2018

Het aantal conflicten over nalatenschappen neemt al jaren zienderogen toe. Uit onderzoek van de Groningse hoogleraar familievermogensrecht Wilbert Kolkman bleek dat het aantal rechtszaken over erfrecht in 2015 maar liefst acht keer zo hoog was als in 2003. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot tien, schat de professor. Als redenen noemt hij de toegenomen welvaart en mondigheid van burgers én de lossere familiebanden. 

ID: 71658816