Press/Media items

En ook de goede rolmodellen worden genegeerd

Press/Media: Expert CommentPopular

07/11/2007

Met veel allochtone meisjes gaat het goed. Maar zij worden niet genoemd in de Emancipatienota. „De aandacht is vooral gericht op wat er níét goed gaat.”

References

ID: 17416848