Press/Media items

Digitaal vergaderen: 'De rand opzoeken is er niet meer bij'

Press/Media: Expert CommentPopular

04/05/2020

De digitale raadsvergadering is een worsteling. Een zoektocht naar toch een levendige carousel van besluitvorming, die nu inhoudelijk veel weg heeft van saaie zendtijd voor politieke partijen.

De gemeente Groningen vergadert fysiek met een afvaardiging van raadsleden die namens hun collega’s optreden. De provincie laat alle Statenleden inloggen en geeft ze de kans tijdens een digitale vergadering hun zegje te doen. Dat laatste wordt gezien als een grondrecht. Een mengvorm waarbij een deel van de leden buitenspel is gezet, wordt gezien als aantasting van dat recht.

De provincie volgt daarmee Douwe Elzinga, hoogleraar Constitutioneel Organisatierecht aan de RUG, die niet te veel wil experimenteren met het proces van besluitvorming.

References

ID: 124429832