Press/Media items

Debat Oostvaardersplassen: wel of niet ingrijpen

Press/Media: Expert CommentPopular

01/04/2008

Het aantal broedvogels in een deel van de Oostvaardersplassen is sterk afgenomen, als gevolg van de aanwezigheid van grote grazers. Staatsbosbeheer wil desondanks het huidige beheer voortzetten. De organisatie streeft ernaar de natuur in de Oostvaardersplassen geheel haar gang te laten gaan. Zelfs als daardoor soorten achteruitgaan. Kunnen we in Nederland de natuur op haar beloop laten en de gevolgen daarvan voor lief nemen? Met reacties van Frans Vera, ecoloog Staatsbosbeheer, Rob Bijlsma, auteur van het onderzoeksrapport over de broedvogelstand in de Oostvaardersplassen, Chris Smit, onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen en Hans Peters, Vogelbescherming Nederland.

References

  • Debat Oostvaardersplassen: wel of niet ingrijpen?

    L. Holtjer, Wageningen

    Boomblad 2 (20)

ID: 19405413