Press/Media items

De vader-kindrelatie tijdens detentie

Press/Media: OtherProfessional

08/07/2020

Er is steeds meer aandacht voor het belang van de relatie tussen kinderen en hun gedetineerde vader of moeder. Nationaal en internationaal zijn er verscheidene initiatieven die gericht zijn onderhouden, repareren of versterken van ouder-kindrelaties tijdens detentie. Om deze initiatieven zo effectief mogelijk te laten zijn, is het van belang dat deze gestoeld zijn op actuele wetenschappelijke inzichten. Daarom hebben wij vanuit de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen op systematische wijze de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp in kaart gebracht, waarbij we ons specifiek hebben gericht op kinderen met een vader in detentie.

References

ID: 129048880