Press/Media items

Burger is door decentralisatie niet beter af en dreigt vaker te worden vermalen tussen wal en schip

Press/Media: Expert CommentPopular

03/09/2019

De decentralisatie van het sociaal domein in 2015 is meer dan alleen het verschuiven van bevoegdheden naar een lagere bestuurslaag. De decentralisatie was ook een transformatie van het sociaal domein resulterend in een nieuwe (rechts)betrekking tussen overheid en burger. In de context waarin flinke besparingen moeten worden gerealiseerd, is wel duidelijk welke rechtsbetrekking de wetgever voor ogen had. Lees de reactie van universitair hoofddocent Albertjan Tollenaar op de stelling 'Door de decentralisaties vallen mensen eerder tussen wal en schip' in het Sociaalweb Magazine.

References

ID: 96263066