Activity

Divosa & Hoezo congres 2017

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in conferenceAcademic

Willem Bantema - Invited speaker

Workshop samen met Heinrich Winter: 'Hoe ervaren uitkeringsgerechtigden het contact met de sociale dienst en het UWV? Van procedurele rechtvaardigheid naar effectieve handhaving. In de workshop komen de bevindingen van het enquête-onderzoek over de effectiviteit van handhaving onder uitkeringsgerechtigden van de Sociale Dienst en het UWV aan de orde. Onze focus ligt op de ervaren procedurele rechtvaardigheid en de invloed van contact op de de naleving. Daarbij is er ook aandacht voor de gevolgen van de digitalisering voor de contacten tussen uitkeringsgerechtigden en de uitkeringsinstantie. De workshop beoogt een gesprek op gang te brengen over de mogelijke leerpunten van het onderzoek voor de handhavers op de werkvloer. Wat kunnen we beter doen, wat moet echt anders en hoe slagen we er in dat in de handhavingsstrategie tot uitdrukking te brengen?
30-Jan-2017

Divosa & Hoezo congres 2017 : Handhaven met zorg

Duration30-Jan-201730-Jan-2017
Location of eventhttps://www.divosa.nl/bijeenkomsten/congres-handhaven-met-zorg
CityUtrecht
CountryNetherlands

Event: Conference

View graph of relations

ID: 39358871