Skip to ContentSkip to Navigation
Research Health Communication Platform Research Publicaties
University Medical Center Groningen

Stageverslagen

Stageverslagen rond onderwerpen in de gezondheidscommunicatie

2017

Lisa Bakker – stage bij UMC Groningen

Deze stage betrof een onderzoek naar (de mogelijkheden van) verschillende informatievoorzieningen voor het nieuwe zorgprogramma ‘Hospital at Home’. Door dit zorgprogramma ontstaat voor kwetsbare ouderen de mogelijkheid om te kiezen voor thuisbehandeling in plaats van opname in het ziekenhuis. Om deze doelgroep zo goed mogelijk te informeren, is het van belang dat zij al in de niet-acute situatie geïnformeerd worden over Hospital at Home. Op deze manier kunnen zij een gegronde keuze maken voor eventuele ziekenhuiszorg thuis.

2016

Florentine Roerink – Stage bij UMC Groningen.

In dit onderzoek zijn alle factoren in kaart gebracht die meespelen bij artsen in de aanvraag van diagnostiek. Link naar stageverslag

2007

Anika Bergmans - Optimaliseren van de voorlichting aan de knie- en heuppatiënten van de afdeling orthopedie in het UMCG.

Orthopedie doet veel aan voorlichting en heeft het gevoel dat alles in huis is, maar vraagt zich af of het op de juiste manier wordt toegepast. De afdeling heeft daarom behoefte aan een analyse van de huidige werkwijze, manier van voorlichten, verwachtingen van betrokkenen en advies over aanpassing van de werkwijze. Zij wil weten wat voorwaarden zijn voor effectieve voorlichting. Hoe kan de huidige manier van voorlichten aan haar patiënten geoptimaliseerd worden? Link naar stageverslag

Paulien Smidt - Informatiebehoefte van pubers tijdens een diagnostisch traject, waarin een vermoeden van kanker wordt onderzocht

Marjon Leever - Hoe gaan artsen en verpleegkundigen om met wrijvingen in hun samenwerking?

Marloes Hoiting - Samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen : Invloed van variabelen uit het MIP-G Model, Psychological Safety en Status

Floortje de Vreugt - De ervaring van de patiënt met het UMCG

Aileen van der Neut - Weerstand en acceptatie als stoplichtpatroon in het medisch consult: hoe zorg je als arts voor groen licht?

Laatst gewijzigd:07 augustus 2020 08:01