Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekToponderzoek

Zwaartekracht

Met het Zwaartekrachtprogramma stimuleert de Nederlandse overheid sinds 2012 excellent onderzoek op Nederlandse universiteiten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gevraagd de selectieprocedure voor Zwaartekracht uit te voeren.

Zwaartekracht is een financieringsinstrument bedoeld voor wetenschappelijke consortia die vernieuwend en invloedrijk onderzoek verrichten. De consortia zijn samenwerkingsverbanden tussen de beste onderzoekers van Nederland in een of meerdere vakgebieden. Een consortium kan voortkomen uit Nederlandse onderzoeksscholen, maar ook uit krachtenbundeling van invloedrijke toponderzoekers en toponderzoeksgroepen.

Toekenningen 2017

In 2017 kregen onderzoekers van de RUG miljoenen uit het Zwaartekrachtprogramma. De RUG was betrokken bij vier van de in totaal zes gehonoreerde projecten. Onderzoekers van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen leiden het project SCOOP. Aan de projecten OIKOS, Organs on Chips en BaSyC werken onderzoekers van Letteren, Science & Engineering en UMCG mee. Per project is 18,8 miljoen Euro toegekend

NWO logo
Laatst gewijzigd:25 juli 2017 15:34
printView this page in: English