Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekToponderzoekToponderzoeksscholen

Toponderzoeksscholen

De toponderzoeksscholen vormen de eredivisie van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en krijgen daarom extra budget van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen via het NWO programma Zwaartekracht.

Het Zernike Institute for Advanced Materials (ZIAM), is geheel Gronings. De RUG participeert daarnaast ook in de andere toponderzoeksschool, de Netherlands Research School for Astronomy (NOVA, penvoerder Leiden) en in een van de zes in 2012 geselecteerde nieuwe Zwaartekracht consortia, het Research Centre for Functional Molecular Systems (penvoerder Nijmegen).

Achtergrond

Het Zwaartekracht programma is feitelijk de opvolger van het in 1997 gestarte ‘Dieptestrategie’ programma, waaruit in totaal zes toponderzoeksscholen zijn gesubsidieerd. Op basis van zeer positieve evaluaties is hun extra budget meermaals gecontinueerd totdat na de laatste evaluatie in 2010 besloten werd alleen de twee als ‘exemplary’ beoordeelde toponderzoeksscholen (NOVA en Zernike) te continueren.

Het programma beoogt nieuwe excellente consortia te selecteren die bij zullen dragen aan de profilering van universitair toponderzoek, aan de topsectoren en aan de ‘grand challenges’ van het EU Kaderprogramma.
printView this page in: English