Skip to ContentSkip to Navigation
Research ESRIG - Energy and Sustainability Research Institute Groningen Ocean Ecosystems Education Studiekiezers

Het onderzoek bij de Basiseenheid Ocean Ecosystems van de RUG

Als Basiseenheid Ocean Ecosystems houdt onze groep zich bezig met een gevarieerde set van onderzoeksvragen. Voor gedetailleerde beschrijvingen van ons onderzoek kan je terecht op de Research pagina’s van onze Basiseenheid (in het Engels). Zeer in het algemeen houden wij ons bezig met mariene organismen in een (veranderend) milieu en klimaat. Hierbij doen we onderzoek aan het fytoplankton, bacteriën, zooplankton en vissen. Onze speciale interesse en ervaring gaat uit naar de poolgebieden, ook al wordt er bij ons ook wel wat koraalrifonderzoek gedaan (zie onder thema 3 bij de research pagina’s). Onze interesse voor de poolgebieden ligt vooral in het feit dat deze gebieden sterk worden beïnvloed door de klimaatveranderingen terwijl zij tegelijkertijd een belangrijke rol spelen in het mondiale klimaat. Ook de aantasting van de ozonlaag komt het sterkst in de poolgebieden naar voren. Andere menselijke invloeden op mariene organismen worden ook door ons onderzocht zoals de toename van giftige algen in onze eigen kustgebieden. Een ander pijler van onze Basiseenheid is het zoologisch onderzoek aan visgedrag en visbeweging. Dit type onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van ultramoderne laseropstellingen gekoppeld aan camera’s, waardoor het mogelijk is om bewegingen zeer nauwkeurig vast te leggen.

Binnen onze groep wordt ook veel onderzoek gedaan naar het scholingsgedrag van vissen (foto door Melvin Lee)
Binnen onze groep wordt ook veel onderzoek gedaan naar het scholingsgedrag van vissen (foto door Melvin Lee)

Wij zijn regelmatig op expeditie naar een poolgebied of wat warmere oorden. Dit doen wij meestal samen met onderzoekers van andere Nederlandse Instituten die marien onderzoek doen (bijvoorbeeld het NIOZ op Texel). Ook wordt er veel samengewerkt in internationaal verband bijvoorbeeld met Duitse, Engelse, Australische, Noorse, Amerikaanse of Argentijnse onderzoekers. Dit is ook een reden waarom mariene biologie een spannend vak is dat nooit verveelt: je werkt vrijwel altijd samen met een bonte verzameling onderzoekers uit binnen- en buitenland.

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 16:19