Skip to ContentSkip to Navigation
Research ESRIG - Energy and Sustainability Research Institute Groningen Ocean Ecosystems Education Studiekiezers

Mariene Biologie studeren bij de RUG

Geïnteresseerd geraakt? Meer weten van mariene biologie? De RUG is de enige Nederlandse Universiteit die een afstudeerrichting Mariene Biologie heeft. Ieder jaar komen tussen de 20 en 35 studenten uit binnen- en buitenland naar Groningen om te beginnen aan de afstudeerrichting Mariene Biologie. Tijdens de Bachelor-opleiding (3 jaar, voertaal grotendeels Nederlands) is het mariene onderwijs grotendeels geïntegreerd in de algemene Biologievakken, en in de vakken van de zogenaamde Major Ecologie en Evolutie. In het derde jaar van de Bachelor kun je een specialistische mariene onderzoekscursus volgen (Marine Biology Research). Tijdens dit vak doe je een kort onderzoek binnen één van de drie afdelingen die zich met marien onderzoek bezighouden.

De Master Mariene biologie (2 jaar, voertaal Engels) start met drie introductiecursussen in Mariene biologie (Principles in: Biological Oceanography, Marine Ecology, and Marine Conservation). Tijdens deze en een serie facultatieve cursussen krijg je voldoende basiskennis om de Masteropleiding op een goede manier te kunnen vervolgen. Vervolgens krijg je de mogelijkheid onderzoeksprojecten uit te voeren bij de RUG, of op het NIOZ op Texel. Ook zijn er vele mogelijkheden om in het buitenland een onderzoeksproject te doen.

Wanneer je bent afgestudeerd als marien bioloog kun je verschillende kanten op. Je kunt bijvoorbeeld ergens terechtkomen als promotieonderzoeker. Ook zijn er studenten die zich gaandeweg hun studie Mariene Biologie meer specialiseren op het gebied van Beleid en Beheer. Het is mogelijk om dit als specialisatie al tijdens de Bachelor in te zetten. Het is niet zo dat de arbeidsmarkt voor marien biologen in Nederland ruim is. Wel komen veel studenten op een of andere manier tenslotte in de mariene biologie (of daaraan gerelateerd) terecht. Ook moet hierbij vermeld dat sommige afgestudeerden naar het buitenland vertrekken voor (tijdelijk) marien biologisch werk, bijvoorbeeld als promotieonderzoeker of post-doc. Zoals gezegd, een beetje zin in avontuur moet je wel hebben!

Een laatste tip voor aspirant marien biologen: je moet wel een zekere exacte achtergrond hebben: in het bovenstaande heb je kunnen lezen dat mariene biologie zeer chemisch en fysisch kan zijn. Ook een stevige achtergrond in de wiskunde helpt je in de opleiding.

Wanneer je geïnteresseerd bent in de opleiding die door o.a. onze basiseenheid wordt georganiseerd, ga dan naar de informatiepagina's van de opleiding Mariene Biologie (in het Engels).

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 16:19