Skip to ContentSkip to Navigation
Research Nederlands Agronomisch Historisch Instituut

Historia Agriculturae

Books published in the series of Historia Agriculturae by the NAHI since 1953

Some of these books are still available.

1.       De landbouw-enquête van 1800. Deel I: Noord- en Zuid-Holland.Vragenlijst als bijlage. 1953.

2.       De landbouw-enquête van 1800. Deel II: Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Internationale landbouwhistorische bibliografie over 1951.

3.       De landbouw-enquête van 1800. Deel III: Drenthe, Friesland en Groningen. 1956.

4.       Beschrijving der boerderijen op de kleilanden in Friesland door D. Fontein te Salvert, 1779-1835. 1957.

5.       De landbouwkundige gegevens uit het Journaal der reize van den Agent van Nationale Economie der Bataafsche Republiek, J. Goldberg. 1959.

6.       Bouwstoffen bibliografie Nederlandse landarbeider in de 19e eeuw. I. 1962.

7.       Bouwstoffen bibliografie van de Nederlandse landarbeider in de 19e eeuw. II.1963.

8.       Beschreeve Staat van de Meijerije (1794) door Mr. C. van Breugel. 1965.

9.       Beschrijvende lijst van landbouwhistorisch belangrijke kaarten uit het archief der Genie in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage door T.W. Bieze. 1968.

10.   Een landbouwwerktuigkunde-dictaat van de Landhuishoudkundige School te Groningen. 1976.

11.   W. Tijms, Prijzen van granen en peulvruchten te Arnhem, Breda, Deventer, 's-Hertogensbosch en Kampen. 1977.

12.   H. van Zon, Bibliografie van op Nederland betrekking hebbende landbouwhistorische literatuur verschenen in de jaren 1975 tot en met 1977. 1978.

13.   W.J. Formsma, Beklemrecht en landbouw. H. van Zon, Bibliografie over beklemrecht. 1981.

14.   J. de Bruijn. Plakkaten van Stad en Lande … 1594-1795. 1983.

15.   H. van Zon, Bibliografie van literatuur over Nederlandse agrarische geschiedenis, verschenen in de jaren 1978 tot en met 1980, met aanvulling uit voorgaande jaren. 1983.

16.   H.M.F. Krips-van der Laan, Praktijk als antwoord. S.L. Louwes en het landbouwcrisisbeleid.1985.

17.   IJ. Botke, Het ‘Schrijf-boek’ van Marten Aedsges (1742-1806). 1988.

18.   Noorderlicht, Berichten uit het verleden van Noord-Nederland. 1988.

19.   D. Pilat, Dutch agricultural export performance (1846-1926). 1989.

20.   W.H. Vermeulen, Europees landbouwbeleid in de maak. Mansholts eerste plannen, 1945-1953. 1989.

21.   J.L. Van Zanden, ‘Den zedelijken en materiëlen toestand der arbeidendebevolking ten platten lande’. 1991.

22.   Het Oldambt deel II. Nieuwe visies op geschiedenis en actuele problemen. Onder redactie van J.N.H. Elerie en P.C.M. Hoppenbrouwers. 1991.

23.   Een loopbaan in de landbouw. Twaalf portretten van markante figuren in agrarisch Nederland. Onder redactie van P.C.M. Hoppenbrouwers. 1991.

24.   Peter R. Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen,1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse. 1991.

25.   P.C.M. Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving. Het Land vanHeusden, 1360 - 1515. 1992.

26.   H.M.C. Gooren en L.J.B. Heger, Per mud of bij de week gewonnen. De ontwikkeling van beloningssystemen in de Groningse landbouw, 1800-1914. 1993.

27.   R.F.J. Paping, "V oor een handvol stuivers": Werken, verdienen en besteden: delevensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860. 1995.

28.   P. Kooij e.a., Where the twain meet, Dutch and Russian regional development ina comparative perspective 1800-1917. 1998.

29.   J. Kok e.a., Levensloop en levenslot, Arbeidsstrategieën van gezinnen in de 19de en 20e eeuw. 1999.

30.   P. Kooij e.a., De actualiteit van de agrarische geschiedenis. 2000.

31.   W. Tijms, Groninger graanprijzen. De prijzen van agrarische producten tussen 1546 en 1990. 2000.

32.   H.M.L. Geurts, Herman Derk Louwes (1893-1960) Burgemeester van de landbouw. 2002.

33.   M.A.W. Gerding (red.), Belvedere en de geschiedenis van de groene ruimte. 2003.

34.   Pim Kooij and Richard Paping (ed.) Where the twain meet again. New results of the Dutch-Russian project on regional development 1750-1917. 2004.

35.   Simon van den Bergh, Verdeeld land. De geschiedenis van de ruilverkaveling in Nederland vanuit een lokaal perspectief, 1890-1985. 2004.

36.   J.E. van Kamp, Dien Hoetink. 'Bij benadering'. Biografie van een landbouw-juriste in crisis- en oorlogstijd. 2005.

37.   E.H. Karel, De maakbare boer. Streekverbetering als instrument van het Nederlands landbouwbeleid 1953-1970. 2005.

38.   Merijn Knibbe, Lokkich Fryslân. Landpacht, arbeidsloon en landbouwproductiviteit in het Friese kleigebied 1505-1830. 2006.Fokko Jan Dijksterhuis en Barend van der Meulen, Tussen coördineren en innoveren. De Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, 1957-2000. 2007.

39.   Fokko Jan Dijksterhuis en Barend van der Meulen, Tussen coördineren en innoveren. De nationale Raad voor Landbouwkundig onderzoek, 1957-2000. 2007.

40.   Wim Coster, Baron op klompen. Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis (1807-1884): aan de hefboom tot welvaart, 2008.

41.   Maarten Duijvendak, Erwin H. Karel en Pim Kooij (red.), Groen onderwijs. Terugblik en uitzicht naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Vereniging voor Hoger Landbouw Onderwijs (1906-2006). 2008.

42.   Pim Kooij, Town and countryside in a Dutch perspective. 2010.

43.   Daniël Broersma, Het Groene Front voorbij. De agrarische belangenbehartiging door LTO Nederland 1995-2005. 2010

44.   Erwin H. Karel, Boeren tussen markt en maatschappij. Essays over effecten van de modernisering van het boerenbestaan in Nederland (1945-2012). 2013.

45.  Kees Kuiken, Het Bildt is geen eiland: capita cultuurgeschiedenis van een vroegmoderne polder in Friesland. 2013

46.   Meindert Schroor, Rurale metropool: bevolking, migratie en financiën van de stad Groningen ten tijde van de Republiek (1595-1795). 2014

Last modified:14 February 2019 07.08 a.m.
printView this page in: Nederlands