Skip to ContentSkip to Navigation
Research Nederlands Agronomisch Historisch Instituut

Order books

The following titles are still available. You can order these by sending a email to:   info@godertwalter.nl

The book will be sent to you wih an invoice.

Meindert Schroor, Rurale metropool : bevolking migratie en financiën van de stad Groningen ten tijde van de Republiek (1595-17950 ), (Groningen/Wageningen 2013) - [Historia Agriculturae 46]

€ 20,00+ € 5 postage and handling outside the Netherlands

Erwin H. Karel, Boeren tussen markt en maatschappij : essays over effecten van de modernisering van het boerenbestaan in Nederland (1945-2012), (Groningen/Wageningen 2013) - [Historia Agriculturae 44]

€ 15,00 + € 5 postage and handling outside the Netherlands

Daniel Broersma, Het groene front voorbij : de agrarische belangenbehartiging door LTO Nederland 1995-2005 (Groningen/Wageningen 2010) - [Historia Agriculturae 43]

€ 20,00+ € 5 postage and handling outside the Netherlands

Pim Kooij, Town and countryside in a Dutch perspective, (Groningen/Wageningen 2010) - [Historia Agriculturae 42]

€ 15,00 + € 5 postage and handling outside the Netherlands

Maarten Duijvendak, Erwin H. Karel en Pim Kooij (red.), Groen onderwijs. Terugblik en uitzicht naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Vereniging voor Hoger Landbouw Onderwijs (1906-2006), (Groningen/Wageningen 2008) - [Historia Agriculturae 41]

€ 12,50 + € 5 postage and handling outside the Netherlands

Wim Coster, Baron op klompen. Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis (1807-1884): aan de hefboom tot welvaart (Wageningen/Groningen 2008) - [Historia Agriculturae 40]

€ 20 + € 5 postage and handling outside the Netherlands

Fokko Jan Dijksterhuis en Barend van der Meulen (m.m.v. Frank van der Most, Tussen coördineren en innoveren. De Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek 1957-2000 (Groningen/Wageningen 2007) - [Historia Agriculturae 39]

€ 20 + € 5 postage and handling outside the Netherlands

Merijn Knibbe, Lokkich Fryslân. Landpacht, arbeidsloon en landbouwproductiviteit in het Friese kleigebied 1505-1830 (Groningen/Wageningen 2006) - [Historia Agriculturae 38]

€ 20 + €5,00 Shipping costs outside the Netherlands

Erwin H. Karel, De maakbare boer. Streekverbetering als instrument van het Nederlandse landbouwbeleid, 1953-1970 (Groningen/Wageningen 2005) - [Historia Agriculturae 37]

€ 20 + € 5 postage and handling

Evert Jan Krajenbrink,  Het landbouwschap.'Zelfgedragen verantwoordelijkheid' in de land- en tuinbouw 1945-2001.(Z.p., auteur, 2005)

free copy + € 5 postage and handling outside the Netherlands

Hans van Kamp, Dien Hoetink. ‘Bij benadering’. Biografie van een landbouw-juriste in crisis- en oorlogstijd (Groningen/Wageningen 2005) - [Historia Agriculturae 36]

€ 20 + €5,00 Shipping costs outside the Netherlands

Simon van den Bergh, Verdeeld land. Een geschiedenis van de ruilverkavelingen in Nederland vanuit lokaal perpsectief 1890-1985  (Groningen/Wageningen 2004) - [Historia Agriculturae 35]

Out of print

Pim Kooy and Richard Paping ed., Where the twain meet again New results of the Dutch-Russian project on regional development 1750-1917 (Groningen/Wageningen 2004) - [Historia Agriculturae 34]

€ 5 + € 5 postage and handling outside the Netherlands

M.A.W. Gerding, Belvedere en de geschiedenis van de groene ruimte (Groningen/Wageningen 2003) - [Historia Agriculturae 33]

€ 20 + € 5 postage and handling outside the Netherlands

W. Tijms, Groninger graanprijzen. De prijzen van agrarische producten tussen 1546 en 1990 (Groningen/Wageningen 2001) - [Historia Agriculturae 31]

€ 5 + € 5 postage and handling outside the Netherlands

Pim Kooij, Jan Bieleman, Rolf van der Woude, Erwin Karel en Michiel Gerding, De actualiteit van de agrarische geschiedenis (Groningen/Wageningen 2000) - [Historia Agriculturae 30]

€ 5 + € 5 postage and handling outside the Netherlands

Jan Kok, Ad Knotter, Richard Paping en Eric Vanhaute, Levensloop en levenslot, Arbeidsstrategieën van gezinnen in de 19de en 20e eeuw (Groningen/Wageningen 1999) [Historia Agriculturae 29]

€ 20 + € 5 postage and handling outside the Netherlands

Last modified:26 February 2019 10.19 a.m.
printView this page in: Nederlands