Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekNederlands Agronomisch Historisch Instituut

Over het NAHI

Het Nederlands Agronomisch Historisch Instituut (NAHI), gevestigd in Groningen sinds 1949, werd in 1998 veranderd in een instituut voor documentatie en onderzoek op het terrein van de Nederlandse agrarische geschiedenis en plattelandsgeschiedenis. Het instituut is sindsdien gevestigd aan de Universiteit te Groningen en de Wageningen University and Research Centre.

In Historia Agriculturae worden de resultaten van de onderzoeken door NAHI medewerkers en van andere onderzoekers gepubliceerd. In de meeste gevallen is dit het resultaat van lopend onderzoek.

Het NAHI houdt een bibliografie over de agrarische geschiedenis bij, waarin op onderwerp boeken en artikelen worden geordend die in de wetenschappelijke bibliotheken van Nederland te vinden zijn. Het NAHI richt zich daarbij hoofdzakelijk op publicaties betreffende noordwest Europa. Deze bibliografie kan bekeken worden via de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit te Groningen, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut.

Bestuur

Prof. dr. M.J.G. Duijvendak

Prof. dr. E.H.P. Frankema

Drs W. Heinen

Laatst gewijzigd:14 februari 2019 07:05
printView this page in: English