Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekJohann Bernoulli InstituteMedewerkers Informatica

Medewerkers Informatica

De medewerkers Informatica van het Johann Bernoulli Instituut voor Wiskunde en Informatica zijn onderverdeeld in vaste staf (onderwijs en onderzoek), tijdelijke staf (o.a. PhD students/AIO's) en ondersteunend personeel. Deze laatste categorie betreft administratieve ondersteuning. ICT ondersteuning wordt verleend door het Centrum voor Informatie Technologie (CIT). Wanneer U een van de vermelde telefoonnummers wilt gebruiken, dient U te beginnen met 050 voor de stad Groningen, en 363 voor de Rijksuniversiteit.

Laatst gewijzigd:04 december 2017 13:46
printOok beschikbaar in het: English